Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką

Adresatami studiów są:
osoby z wyższym wykształceniem z obszaru nauk: medycznych, wychowania fizycznego, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu, trenerzy, instruktorzy sportu, nauczyciele prowadzący zajęcia z żywienia, pracownicy opieki socjalnej, pomocy społeczne

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z zakresem anatomii człowieka, podstaw fizjologii, procesów rozwoju, podstaw diagnozy deficytów rozwojowych, podstaw treningu medycznego, treningu terapeutycznego, procesów samooceny i dyscypliny osobistej.
Ponadto wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności z zakresu fizjologii, podstaw biochemii, mikrobiologii, higieny i bezpieczeństwa żywienia oraz dietetyki, dietetyki pediatrycznej i dieto terapii

Założenia programowe studiów:
1. Anatomia funkcjonalna
2. Fizjologia żywienia
3. Podstawy przemian metabolicznych w organizmie
4. Diagnostyka stanu zdrowia
5. Diagnostyka narządów ruchu
6. Testy sprawności fizycznych dla grup wiekowych
7. Podstawy treningu-trening motoryczności człowieka
8. Podstawy treningu-trening relaksacyjny
9. Podstawy treningu-trening medyczny
10. Żywienie w sporcie-sposoby i metodyka układania diety
11. Odnowa biologiczna i regeneracja w sporcie
12. Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem
13. Elementy psychoterapii,
14. Psychologia motywacji
15.Terapia osób z zaburzeniami odżywiania
16. Skutki psychologiczne i społeczne nieprawidłowego odżywiania się
17. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
18. Komputerowy system wsparcia w dietetyce
19. Personalna praca z klientem indywidualnym
20. Komunikacja interpersonalna
21.Seminarium dyplomowe 

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
3
3 950,00 + 150,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl