Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy

Adresatami studiów są:
są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki
o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, wychowania fizycznego, fizjoterapii

Celem studiów jest:
odpowiednie przygotowanie słuchaczy do podstawowej diagnostyki funkcjonalnej wad postaw u dzieci i młodzieży dorastającej, interpretacji niekorzystnych zmian w postawie oraz doboru odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego i wdrożenie go w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej u dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym

Założenia programowe studiów:
1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Diagnoza funkcjonalna
3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
4. Podstawy diagnostyki wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu
5. Metody badań postaw ciała
6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
7. Terapia wad postawy
8. Taniec terapeutyczny
9. Rytmika w terapii
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne
13. Wspomaganie rozwoju dysfunkcji ruchu
14. Projektowanie programów terapeutycznych
15. Kompozycje tańca i choreografii na rzecz optymalizacji postaw ciała
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 100,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl