Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy

Adresatami studiów są:
są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka,  wychowania fizycznego, fizjoterapii


Celem studiów jest:
odpowiednie przygotowanie słuchaczy do podstawowej diagnostyki funkcjonalnej wad postaw u dzieci i młodzieży dorastającej, interpretacji niekorzystnych zmian w postawie oraz doboru odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego i wdrożenie go w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej u dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym


Ramowy program studiów:
  1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
  2. Diagnoza funkcjonalna
  3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  4. Podstawy diagnostyki wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu  
  5. Metody badań postaw ciała
  6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
  7. Terapia wad postawy
  8. Taniec terapeutyczny
  9. Rytmika w terapii
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne
13. Wspomaganie rozwoju dysfunkcji ruchu
14. Projektowanie programów terapeutycznych
15. Kompozycje tańca i choreografii na rzecz optymalizacji postaw ciała
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 100,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl