Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia

Adresatami studiów są:
nauczyciele,logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy i psycholodzy pełniący swoje obowiązki w placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły masowe, ośrodki specjalistyczne)

Celem studiów jest:
przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i terapią dysfunkcji w zakresie dysleksji.
Przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych w systemie edukacji Państwa i na wolnym rynku społeczno-gospodarczym.

Założenia programowe studiów:
1. Psychologiczne podstawy dysleksji rozwojowej
2. Teoretyczne podstawy trudności czytania i pisania
3. Medyczne podstawy dysleksji rozwojowej
4. Metody diagnozy dysleksji rozwojowej
5. Lateralizacja i jej wpływ na naukę pisania i czytania
6. Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej dzieci i młodzieży z dysleksją
7. Narzędzia i metody pracy nauczyciela-terapeuty z dzieckiem dyslektycznym
8. Metody stosowane w terapii:
- symultaniczno-sekwencyjna
- analityczno-syntetyczna
9. Ćwiczenia usprawniające:
- motorykę małą i dużą
- percepcję słuchową
- percepcję wzrokową
- koordynacje wzrokowo-ruchową
- myślenie, uwagę i pamięć
10. Analiza opinii ucznia z dysleksja i opracowanie programu wsparcia
11. Opieka prawna ucznia dyslektycznego (nauczanie, ocenianie)
12. Seminarium dyplomowe
13. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 150,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl