Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Edukacja matematyczno-logiczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Adresatami studiów są:
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, logopedzi posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą poszerzyć kwalifikacje do prowadzenia między innymi zajęć matematyczno-logicznych wykorzystujących nowatorskie metody nauczania

Celem studiów jest:
uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności nauczycieli w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie.
Zapoznanie z nowatorskimi metodami nauczania matematyki, usystematyzowanie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie planowania efektywnego programu wspierania dziecka w obszarze treści matematyczno-logicznych.

Założenia programowe studiów:
1. Matematyka jako sztuka myślenia
2. Dojrzałość emocjonalna i jej znaczenie w uczeniu się matematyki
3. Język matematyki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
4. Kompetencje matematyczne czym są i jak je rozwijać
5. Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci.
6. Uzdolnienia matematyczne – diagnoza i rozwój
7. Trudności i niepowodzenia dzieci w początkowej edukacji matematycznej, zasady efektywnej terapii
8. Zasady organizowania edukacji matematycznej
9. Formy, metody i cele kształcenia matematycznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania matematyki
10. Wspomaganie dziecka w nabywaniu kompetencji matematycznych:
- aktywność matematyczna inspirowana bajkami matematycznymi
- wykorzystanie klocków Froebla, Nemi, Numico i kart matematycznych w edukacji matematyczne - mozaiki matematyczne - gry i zabawy logiczno-matematyczne - nietypowe drogi poznania matematycznego – fotografia, technika TWAL
11. Programy komputerowe wspomagające rozwój myślenia logiczno-matematycznego
12. Rola rodziny w rozwijaniu umiejętności matematycznych
13. Superwizja merytoryczna w obszarze matematyczno-logicznym
14. Seminarium dyplomowe 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl