Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Adresatami studiów są:
absolwenci szkół wyższych z zakresu nauk  medycznych,społecznych, nauczyciele, pracownicy sektora zdrowia mający wpływ na wsparcie dziecka z dysfunkcją porażenia mózgowego

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z MPD. Słuchacze poznają czynności diagnostyczne, metody i formy prowadzenia zajęć zarówno w rehabilitacji domowej jak również z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w sytuacji edukacyjnej

Ramowy program studiów:
1. Pedagogika specjalna-wybrane zagadnienia
2. Psychologia rozwojowa-wybrane zagadnienia
3. Układ nerwowy i jego zaburzenia
4. Neurologia-wybrane zagadnienia
5. Przyczyny i objawy MPD
6. Postacie i klasyfikacja MPD
7. Podstawowe metody rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym:
    - elementy Vojty
    - elementy NDT-Bobath
    - masaż
    - ćwiczenia rehabilitacyjne
    - gimnastyka lecznicza
    - trening relaksacyjny
    - dogoterapia
    - terapia logopedyczna
8. Metodyka kształcenia uczniów z MPD
9. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z MPD
10. Współpraca z rodzina dziecka z MPD
11. Seminarium dyplomowe
12. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl