Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Hipoterapia z elementami terapii sensorycznej i fizjoterapii (z certyfikatem instruktora hipoterapii)

Adresaci: absolwenci kierunków studiów: pedagogika, psychologia, fizjoterapia (rehabilitacja), wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo oraz inne kierunki studiów uzupełnione umiejętnościami terapeutycznymi (kursy, certyfikaty). Wymagany jest co najmniej roczny staż pracy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie hipoterapeuty i uczestnictwa
w studiach podyplomowych.

Cele:
nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie prowadzenia terapii metodą hipoterapii wobec osób-pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi oraz deficytami i schorzeniami, dla których hipoterapia to metoda wspomagająca.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl