Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Adresatami studiów są:
nauczyciele, pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedii, osoby z wyższym wykształceniem chcący poznać metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności wspierające komunikację osób mających trudności w porozumiewaniu się werbalnym. Zdobyta wiedza i umiejętności mają służyć osobom z takimi deficytami do możliwości wyrażania swoich potrzeb, myśli, w relacjach z innymi ludźmi

Założenia programowe studiów:
1. Niemówienie jako zjawisko lingwistyczne
2. Filozoficzne i psychologiczne podstawy ograniczeń w mówieniu
3. Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod komunikacji
4. Podstawy naukowe alternatywnych metod komunikacji
5. Logopedyczne podstawy diagnozy osób niemówiących
6. Wybrane metody komunikacji pozawerbalnej z metodyką w różnych rodzajach
dysfunkcji:
- Piktogramy
- symbole PES
- symbole Blissa
- mowa ciałem, gesty naturalne
- Makaton
- język migowy
5. Alternatywne metody komunikowana się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
6. Nowoczesne technologie w komunikacji alternatywnej i wspomagającej
7. Dobór metod komunikowania się
8. Behawioralna strategia uczenia się mowy i komunikacji AAC (system gestów, system graficzny)
9. Wykorzystanie metod komunikacji alternatywnej w praktyce
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl