Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Adresatami studiów są:
nauczyciele, pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedii, osoby z wyższym wykształceniem chcący poznać metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w  wiedzę i umiejętności wspierające komunikację osób mających trudności w porozumiewaniu się werbalnym.  Zdobyta wiedza i umiejętności mają służyć osobom z takimi deficytami do możliwości wyrażania swoich potrzeb, myśli, w relacjach z innymi ludźmi

Ramowy program studiów:
1. Niemówienie jako zjawisko lingwistyczne
2. Filozoficzne i psychologiczne podstawy ograniczeń w mówieniu
3. Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod komunikacji
4. Podstawy naukowe alternatywnych metod komunikacji
5. Logopedyczne podstawy diagnozy osób niemówiących
6. Wybrane metody komunikacji pozawerbalnej z metodyką w różnych rodzajach
      dysfunkcji:
    - Piktogramy
    - symbole PES
    - symbole Blissa
    - mowa ciałem, gesty naturalne
    - Makaton
    - język migowy
7. Alternatywne metody komunikowana się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
8. Nowoczesne technologie w komunikacji alternatywnej i wspomagającej
9. Dobór metod komunikowania się
10. Behawioralna strategia uczenia się mowy i komunikacji AAC (system gestów, system graficzny)
11. Wykorzystanie metod komunikacji alternatywnej w praktyce
12. Seminarium dyplomowe
13. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl