Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Neurologopedia z elementami neurogeriatrii

Adresatami studiów są:
logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4-semestralne), o łącznej liczbie godzin, co najmniej 600 godzin dydaktycznych

Celem studiów jest:
zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub niedorozwojem obszaru mowy

Założenia programowe studiów:

Blok: Neuropsychologiczny
1. Podstawy neurologopedii
2. Neuropsychologia kliniczna
3. Choroby neuropsychiatryczne sprzężone z zaburzeniami mowy
4. Zaburzenia mowy w różnych rodzajach niepełnosprawności i autyzmie
5. Mapowanie mózgu

Blok: Neurologopedia wieku dziecięcego i młodzieńczego
6. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu prenatalnego i lingwalnego
7. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu postlingwalnego
8. Wczesne wspomaganie i wczesna interwencja w aspekcie logopedycznym
9. Diagnoza i terapia logopedyczna oligofazji
10. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z wadą wzroku
11. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Blok: Medyczny
12. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
13. Elementy fizjoterapii i osteopatii w zaburzeniach neurologicznych

 

Blok: Metody wspomagające w neurologopedii
14. Metoda werbo-tonalna
15. Komunikacja alternatywna
16. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
17. SI
18. Seminarium dyplomowe
19. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

4 500,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl