Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna z modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 dla nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz dla nauczycieli, którzy wybiorą dodatkowo moduł pedagogiki specjalnej

Adresatami studiów są:
nauczyciele pedagogiki specjalnej, którzy chcą poszerzyć kompetencje o pedagogikę leczniczo-terapeutyczną. Ponadto nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy medyczni w służbie zdrowia, którzy z wyboru w trakcie rekrutacji zadeklarują wybór dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Celem studiów jest:
Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie pedagogiki leczniczej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Absolwent będzie przygotowany do pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Studia przygotują do pracy w jednostkach oświatowych z uwzględnieniem szkół integracyjnych i masowych pracujących w oparciu o pedagogikę włączającą szkół i ośrodków przyszpitalnych, sanatoryjnych itp.

Założenia programowe studiów :

1. Pedagogika specjalna
2. Dydaktyka specjalna
3. Metodyka pedagogiki leczniczo-terapeutycznej z rewalidacja
4. Psychologia kliniczna-wybrane zagadnienia
5. Opieka hospicyjna, paliatywna, współpraca z rodziną
6. Terapia i rewalidacja dzieci przewlekle chorych
7. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
8. Rewalidacja dziecka słabo widzącego i słabosłyszącego
9. Terapia i praca z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo
10. Praca z dzieckiem uzdolnionym i zdolnym
11. Terapia z metodyką w zakresie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
12. Terapia z metodyką w zakresie pracy z dzieckiem z MPD
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

 

Metoda Semestry Czesne+opłata rekrutacyjna
Hybrydowa        3 4 300,00
+ 150,00 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl