Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pedagogika tańca z choreografią

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mających predyspozycje koordynacyjno - ruchowe. Osoby prowadzące zajęcia kulturotwórcze, artystyczne, taneczne. Nauczyciele placówek edukacyjnych, socjalnych, terapeutycznych. Ponadto przedstawiciele innych profesji zawodowych mający zdolności taneczne i gotowość osobistego rozwoju

Celem studiów jest:
zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w przedszkolach, szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i ośrodkach kultury. Studia te wyposażą w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu technik i form tańca oraz norm obowiązujących w po- szczególnych jego gatunkach, pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym i rozwoju osobistym

Założenia programowe studiów:
1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Kompozycje tańca i choreografii na rzecz optymalizacji postaw ciała
- taniec terapeutyczny
- kompozycje tańca i choreoterapii
3. Warsztat muzykoterapii:
- rytmika
- metodyka ruchu i zabawy
- muzykoterapia dla typu zaburzeń
4. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
5. Taniec narodowy i ludowy
6. Techniki tańca międzynarodowego
7. Elementy pedagogiki zabawy
8. Techniki tańca klasycznego
9. Warsztaty taneczne:
- taniec jazzowy
- taniec nowoczesny
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 100,00 + 150,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl