Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Adresatami studiów są:
zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych


Celem studiów jest:
osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego

Ramowy program studiów:
  1. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
  2. Metodologia i metodyka pracy z grupą
  3. Rozwijanie umiejętności  interpersonalnych
  4. Trening umiejętności wychowawczych  
  5. Techniki radzenia sobie ze stresem
  6. Warsztat socjoterapeutyczny
  7. Warsztat pomocy indywidualnej
  8. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
  9. Konstruowanie projektów i programów warsztatów
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Seminarium dyplomowe
12. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 300,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl