Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Adresatami studiów są:
zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych

Celem studiów jest:
osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego
Założenia programowe studiów:
1. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
2. Metodologia i metodyka pracy z grupą
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
4. Trening umiejętności wychowawczych
5. Techniki radzenia sobie ze stresem
6. Warsztat socjoterapeutyczny
7. Warsztat pomocy indywidualnej
8. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
9. Konstruowanie projektów i programów warsztatów
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Seminarium dyplomowe
12. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 300,00 + 150,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl