Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Sztuczna inteligencja w nauczaniu i wychowaniu

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów I i II stopnia kierunków kształcenia technicznego, ekonomicznego, społecznego oraz pracownicy instytucji obsługi i zarządzania gospodarką i edukacją

Celem studiów jest:

przekazanie nauczycielom i innym specjalistom praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania, wdrażania oraz wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w organizacji nauczania oraz w wychowaniu, pozwalającej na inicjowanie i udział we wdrożeniach AI

Ramowy program:
1. Etyczne podstawy rozwoju sztucznej inteligencji (AI)
2. Prawne aspekty rozwoju i wykorzystanie AI w procesie nauczania wychowania
3. Przetwarzanie danych na potrzeby AI
4.  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI)– technologia, prawo
5.   Aktualne trendy i strategie rozwoju AI w obszarze edukacji
6.  Podstawowe metody nauczania maszynowego
    - przetwarzanie tekstu
    - wizualizacja danych
    - streszczanie dokumentów
    - automatyczna analiza dokumentów
7.   Zastosowanie nauczanych modeli
8.  Metody analizy obrazu wykorzystujące AI
    - automatyczna klasyfikacja zdjęć
    - rozpoznawanie obiektywne w obrazie
    - śledzenie obiektów przez drony itp.
9.  Podstawy robotyki
    - typy robotów i ich zadania
    - związek AI z robotyką
10.  Przegląd platform AI
11. Rola danych  we wdrażaniu rozwiązań AI
12. Projektowanie rozwiązań AI w procesie edukacyjnym
13. Metodyki zarządzania projektem z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań AI
14. Kulturowe, społeczne i psychologiczne aspekty AI w procesie wychowania
15. Praktyczne zastosowanie AI w szkole, w procesie lekcyjnym
16. Cyberbezpieczeństwo
17. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl