Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Terapia zajęciowa

Adresatami studiów są:
są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, psychologii, pracy socjalnej, wychowania fizycznego, fizjoterapii

Celem studiów jest:
 jest zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz oddziałach opieki paliatywnej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi

Ramowy program studiów:
  1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
  2. Diagnoza funkcjonalna
  3. Badanie narządów ruchu
  4. Podstawy diagnostyki wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu  
  5. Elementy osteopatii w terapii zaburzeń rozwojowych
  6. Wprowadzenie do terapii zajęciowej
  7. Ergoterapia
  8. Kompozycje tańca i choreografii na rzecz optymalizacji postaw ciała
    - taniec terapeutyczny
    - kompozycje tańca i choreoterapii
  9. Warsztat muzykoterapii:
    - rytmika
    - metodyka ruchu i zabawy
    - muzykoterapia dla typu zaburzeń
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Warsztat plastyczny- formy przestrzenne
13. Alternatywne metody – sztukoterapia
14. Alternatywne metody – myślenie kreatywne
15. Alternatywne metody – medytacje,  relaksacja
16. Terapia światłem i kolorem
17. Seminarium dyplomowe
18. Praktyka

 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 300,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl