Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Terapia zajęciowa

Adresatami studiów są:
są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, psychologii, pracy socjalnej, wychowania fizycznego, fizjoterapii

Celem studiów jest:
jest zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz oddziałach opieki paliatywnej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi

Założenia programowe studiów:
1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Diagnoza funkcjonalna
3. Badanie narządów ruchu
4. Podstawy diagnostyki wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu
5. Elementy osteopatii w terapii zaburzeń rozwojowych
6. Wprowadzenie do terapii zajęciowej
7. Ergoterapia
8. Kompozycje tańca i choreografii na rzecz optymalizacji postaw ciała
- taniec terapeutyczny
- kompozycje tańca i choreoterapii
9. Warsztat muzykoterapii:
- rytmika
- metodyka ruchu i zabawy
- muzykoterapia dla typu zaburzeń
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Warsztat plastyczny- formy przestrzenne
13. Alternatywne metody – sztukoterapia
14. Alternatywne metody – myślenie kreatywne
15. Alternatywne metody – medytacje, relaksacja
16. Terapia światłem i kolorem
17. Seminarium dyplomowe
18. Praktyka

 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 300,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl