Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Trener andragog, doradca zawodowy

Cele: przygotowanie do pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi. Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych teorii uczenia się dorosłych, współpracy i prowadzenia grupy społecznej. Zarządzania projektami edukacyjnymi, ewaluacji i samooceny pracy własnej.

Adresaci:
absolwenci szkół wyższych II stopnia, którzy realizują lub planują pracę w charakterze nauczyciela i chcą uzyskać przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz I i II stopnia osób pracujących w sektorze pomocy społecznej.

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW  w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl