Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną ,z elementami psychoterapii

Adresatami studiów są:
osoby zainteresowane problematyka dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pomocy społecznej, pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej. Ponadto osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, adopcyjne.
Adresatami są również nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci i inni

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami wspierającymi. Poznanie metod i technik działań psychopedagogicznych, interwencyjnych, mediacyjnych i terapeutycznych, łącznie z podstawami metod psychoterapii

Ramowy program studiów:

1. Rodzina-metody doradztwa systemowego
2. Problemy psychologiczne rodziny
3. Wybrane problemy prawa rodzinnego
4. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5. Metody terapeutyczne pracy z rodziną
6. Trening mediacji rodzinnych
7. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
8. Komunikacja senioralna z treningiem pamięci
9. Warsztat pomocy indywidualnej
10. Trening umiejętności psychospołecznych
11. Warsztat socjoterapeutyczny
12. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
13. Alternatywne metody pracy-muzykoterapia
14. Alternatywne metody pracy-myślenie kreatywne
15. Alternatywne metody pracy-relaksacja,medytacje,dialog motywacyjny
16. Psychoterapia-metody wsparcia
17. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl