Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Wsparcie rodziny

Wsparcie rodziny, interwencje systemowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami psychoterapii

Adresatami studiów są:
osoby zainteresowane problematyka dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pomocy społecznej, pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej. Ponadto osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, adopcyjne.
Adresatami są również nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci i inni

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami wspierającymi. Poznanie metod i technik działań psychopedagogicznych, interwencyjnych, mediacyjnych i terapeutycznych, łącznie z podstawami metod psychoterapii

Ramowy program studiów:
  1. Współczesna rodzina
  2. Problemy psychologiczne rodziny
  3. Patologie i dysfunkcje rodziny
  4. Wybrane problemy prawa rodzinnego
  5. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  6. Metody terapeutyczne pracy z rodziną
  7. CBT- terapia behawioralno-poznawcza
  8. Terapia uzależnień (DDA, DDD, DDRR)
  9. Trening mediacji rodzinnych
10. Trening komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych
11. Trening umiejętności wychowawczych i asertywności
12. Tworzenie strategi profilaktycznych i terapeutycznych
13. Systemowa terapia dziecka i młodzieży (warsztaty)
14. Systemowa terapia uzależnień i profilaktyka zachowań ryzykownych (warsztat)
15. T.S.R.- terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach
16. Współczesne kierunki psychoterapii
17. Psychoterapia-metody wsparcia
18. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl