Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Bazy danych

 Ogólnodostępne/ Czytelnia Multimedialna

 • Academica (Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna) - innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Dostęp w Czytelni Multimedialnej
 • AlphaGalileo - Serwis dla światowych mediów, dostarczający informacji i wiedzy o wszystkich aspektach europejskiej nauki w zakresie nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych.
 • ArCADiasoft - to baza dla osob związanych z barnżą budowlaną. Prezentuje między innymi: aktualizacje programów i ich wersje demo; sterowniki i dodatki; podręczniki dokumentacje; katalogi darmowych obiektów 3D; katalogi produków PDF; bezpłatne programy CAD - Partner Student; informacje o konkursach dla studentów kierunków budownictwa; informacje o bezpłatnych szkoleniach oraz bezplatne prezentacje.
 • ASTM Standards and Engineering Digital Library -  baza obejmuje szeroki zakres zagadnień inżynierskich takich jak: lotnictwo, budownictwo, biomedycyna, chemia, ochrona środowiska, geologia, bezpieczeństwo i higiena przemysłowa, inżyniera materiałowa, inżyniera mechaniczna, inżyniera nuklearna, inżynieria petrochemiczna, gleboznawstwo, inżynieria energii słonecznej.  
 • Baza Wyroków- największa baza wyroków sądowych jakie zapadły w Polsce
 • BazEkon- adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych
 • BAZTECH- zawartość polskich czasopism technicznych - w wyborze, literatura z zakresu inżynierii techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska)
 • BazTOL - polski portal z zakresu nauk technicznych
 • Bazy Bibliograficzne Biblioteki Narodowej - Książki polskie od roku 1978, Artykuły z czasopism polskich od roku 1996, Artykuły z gazet i tygodników polskich od roku 1966, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, Centralne Katalogi Książek Zagranicznych, ISBN
 • Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku - artykuły z zakresu nauk geograficznych, kartografii, GIS oraz książek, map i atlasów
 • Bibliografia penitencjarna. Dostęp w Czytelni Multimedialnej
 • BIMET - Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych
 • Bioline International- platforma z zakresu nauk biologicznych.
 • Bookshelf (książki on-line) - Kolekcja blisko 100 biomedycznych książek elektronicznych, dostępna na platformie PubMed.
 • CEJSH - elektroniczna, ogólnie dostępna (open access) baza danych publikująca angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.
 • Cog Prints- archiwum publikacji z dziedziny psychologii, neurologii, lingwistyki, informatyki
 • Czytelnia Czasopism Polskiej Akademii Nauk- pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
 • DML-PL - Pełnotekstowa baza danych artykułów z polskich czasopism i książek matematycznych.
 • EBSCO- 12 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje w języku angielskim. Pełnotekstowe:
  • Academic Search Complete, Business Source Complete, Regional Business News, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source
  • Bibliograficzne: Agricola, Medline, ERIC, GreenFILE, Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA)
 • EconBiz - serwis wspierający studentów, badaczy, nauczycieli w wyszukiwaniu artykułów, dokumentów roboczych, e-książek i innych głównie z zakresu ekonomii, biznesu oraz nauk pokrewnych.
 • Ekonomia on-line - serwis tematyczny, kierujący zainteresowanych tematyką ekonomiczną do internetowych źródeł informacji
 • Elsevier - wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułó niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą
 • EMIS- pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym
 • e-Publikacje Nauki Polskiej- ok. 8 tysięcy recenzowanych publikacji naukowców z całej Polski.
 • EUR-Lex - urzędowa baza danych Wspólnot Europejskich. Zawiera w sumie 2,8 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana - co roku powiększa się o około 12 tys. dokumentów
 • Eurostat - urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Jego misją jest gromadzenie informacji od narodowych urzędów statystycznych i ich harmonizacja umożliwiająca porównywanie danych między krajami i regionami.
 • Film polski- serwis udostępnia bardzo szczegółowe informacje (m. in. kompletne listy twórców filmów opracowywane na podstawie list napisów początkowych i końcowych filmów oraz materiałów archiwalnych) o wszystkich polskich filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru Tv powstałych na przestrzeni ostatnich stu lat. W serwisie znajdują się także szczegółowe biogramy twórców polskiego kina (przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych) i ich filmografie)
 • Free Books - baza książek z zakresu nauk medycznych
 • Free Medical Journals- baza czasopism z zakresu nauk medycznych
 • IBUK Libra - to polski serwis książek elektronicznych należący do Wydawnictwa Naukowego PWN. Baza zawiera kilkanaście tysięcy publikacji: podręczniki, wydawnictwa specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe oraz beletrystyczne wydawane przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny.

 

 • INFOBAZA- krajowy informator o bazach danych i oprogramowaniu dla nauki
 • Inteligentny Budynek - portal dla brażny budowlanej, obszerne źródło informacji o inteligentnych instalacjach i technologiach stodowanych w nowiczesnym budownictwie
 • Internet Public Library - zbiór linków do elektronicznych wersji czasopism z całego świata
 • Internetowa Biblioteka Ekonomiczna - bezpłatne książki z zakresu ekonomii - a zwłaszcza podstaw szkoły austriackiej - oraz wolnościowej filozofii politycznej 
 • Internetowy System Aktów Prawnych - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim
 • INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH - praca zbiorowa pod red. Tadeusza Kasprowicza
 • Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Katalog umożliwia projektantom wybór właściwej konstrukcji nawierzchni spośród wielu przedstawionych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych
 • KSIĄŻKI NAUKOWE I METODYCZNE - Książki, serie wydawnicze, materiały konferencyjne -  Państwowy Instytut Geologiczny/Państwowy Instytu Badawczy
 • MEDTube - filmy z operacji, zabiegów, procedur, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje i dokumenty z wszystkich specjalizacji
 • Nauki ścisłe - pełnotekstowa baza zawierająca artykuły m. in. z fizyki, matematyki, informatyki, prowadzona przez Cornell University
 • ngo.pl - baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym
 • OneGeology - Portal promujący nauki geologiczne i nauki o środowisku w oparciu o dynamiczną cyfrową mapę geologiczną świata, wykorzystującej język znaczników GeoSciML. Umożliwia wyszukiwanie i identyfikację obszarów nadających się do eksploracji górnictwa, wydobycia ropy naftowej i gazu lub obszarów zagrożonych przez osuwanie się ziemi lub trzęsienia ziemi, aby pomóc w zrozumieniu formacji, które przechowują wody gruntowe do picia lub nawadniania oraz aby pomóc zlokalizować porowate skały odpowiednie do zakopania emisji gazów cieplarnianych.
 • Pedagogog - bibliograficzna baza danych zawierająca opisy prac z dziedziny pedagogiki opublikowane w Polsce
 • Podręczniki akademickie OpenStax - otwarte zasoby edukacyjne
 • Polski Komitet Normalizacyjny - wyszukiwarka polskich norm
 • Polska Plarforma Medyczna - prezentująca osiągnięcia naukowe w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia
 • PubMed - Angielskojęzyczna baza danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych
 • Publikacje GUS - m.in.: aktywność ekonomiczna ludności Polski, atlas demograficzny Polski, atlas Przedsiębiorstw, Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce, Gospodarka mieszkaniowa, senioralna, Handel zagraniczny, Jakość życia, Kapitał ludzki, Roczniki statystyczne, Pomoc społeczna
 • POLONA- serwis administrowany przez Bibliotekę Narodową, który umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – przeszukiwanie kolekcji, tworzenie własnych kolekcji opartych na zbiorach BN, tworzenie notatek do obiektów, dzielenie się nimi z innymi użytkownikami i komentowanie w serwisach społecznościowych.
 • Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych - W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne
 • PubMed Central - to bezpłatne pełnotekstowe archiwum z dziedziny biologii biomedycznej i nauk przyrodniczych w Krajowej Bibliotece Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia USA
 • Science - dostęp do rocznika bieżącego czasopisma i 4 roczników archiwalnych
 • SciTech Connectzapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 300 tysięcy raportów Departamentu Energii oraz ponad 2,5 miliona cytowań m.in z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek, dysertacji, opisów patentowych (od 1943 r.), multimediów, rekordów baz danych. Serwis obejmuje takie dziedziny jak: chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka.
 • SCOPUS - interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus zawiera także indeks Hirscha, który od października 2014 liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku
 • SERiA Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Springer - ok. 1.960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi
 • Statistics Poland
 • Statistica - to uniwersalny system służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych. Program zawiera pliki z przykładami, dzięki którym można przeprowadzać rozmaite analizy (mając do wyboru wiele przykładowych zbiorów danych) oraz tworzyć wykresy. Statistica od lat uzyskuje najwyższe oceny w niezależnych recenzjach i porównaniach aplikacji do analizy danych i data mining. (wersja próbna, mapy, analizyrynkowe i marketingowe).
 • System Informacji Prawniczej Legalis Dostęp w Czytelni Multimedialnej oraz dostęp zdalny dla studentów KPSW.
 • System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) i Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) - platforma umożliwiająca dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej. Wspierając realizację zadań analitycznych w ramach środowiska wewnętrznego, platforma wspomaga także udostępnianie użytkownikom zewnętrznym danych statystycznych o charakterze publicznym.
 • TheGlobalEconomy.com - dostarcza informacje badaczom, naukowcom, inwestorom i przedsiębiorcom, którzy potrzebują wiarygodnych danych ekonomicznych na temat gospodarek poszczególnych krajów. W bazie znajdziemy aktualne dane dotyczące PKB, inflacji, kredytów, stóp procentowych, zatrudnienia i wielu innych wskaźników w różnych krajach.
 • The Online Books Page - około 30 tys. darmowych tekstów ze wszystkich dziedzin piśmiennictwa literatury anglojęzycznej , tj. dokumenty, książki naukowe, literatura piękna
 • UNESCO full text documents - pełnotekstowa baza dokumentów zawierająca materiały z konferencji i sesji UNESCO
 • Web of Science/ICM- Licencja obejmuje indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975) oraz Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990). Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. Licencja krajowa obejmuje ponadto bazę Journal Citation Reports (JCR, dostęp do roczników od 2008 do najświeższego opublikowanego - obecnie rocznik 2013 opublikowany 29 lipca 2014). JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor.
 • Wiedza on-line - projekt "Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line", organizowany przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Program zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych:
  • "Miesięcznik Finansowy BANK",
  • "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
  • "Europejski Doradca Samorządowy",
  • "Finansowanie Nieruchomości",
  • "Kurier Finansowy". 
 • Wiley ON-LINE LIBRARY- aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który w roku 2014 zawiera 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku
 • Wirtualna Biblioteka Inżynieria - WBIR gromadzi publikacje z zakresu szeroko rozumianej problematyki budownictwa - od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa.
 • Wirtualna Biblioteka Nauki - umożliwia dostęp do pełnych czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy bieżących, z czego ok. 5 tys. dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji. W ramach licencji krajowych zakże ok. 30 tys. e-ksiażek oraz ponad 10 tys. tomów serii książkowych, a dalsze 86 tysięcy e-książek Springera. Dsotępne są także czasopisma Science i Nature, platforma EBSCO oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus. 

 Przydatne programy

 • eAdministracja - Europejski Program Rozwoju Elektronicznej Administracji - eAdministracja to komplementarny program analizy i aktywacji potencjału rozwojowego urzędów administracji publicznej na erenie całego kraju w ramach nowoczesnej administracji elektronicznej integrującej się Unii Europejskiej
 • STATISTICA - uniwersalny, zintegrowany system służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Środowisko programu jest w pełni dostępne w polskiej wersji językowej. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych. (Program dostępny w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Głównej KPSW).
 • Symfonia- pakiet wspomagający zarządzanie w małych i średnich firmach, wspiera codzienną działalność firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych.
  (Program dostępny w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Głównej KPSW).
 • AutoCADprogram tworzony i rozpowszechniany przez przedsiębiorstwo Autodesk, wykorzystywany do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Program powszechnie wykorzystywany w dziedzinach technicznych i inżynierskich m.in. przez konstruktorów, architektów, elektroników, mechaników i innych projektantów. AutoCAD jest podstawą, do której dołączone są biblioteki, funkcje, interfejsy specyficzne dla każdej branży. 
 • Paypal - bezpieczne płatności
 • Viruslist - bezpieczeństwo w sieci
 • Bezpieczny INTERNET
 • Chmura obliczeniowa
 • Winkalk - program WinKalk jest to program obliczeniowy. Przy jego pomocy można wykonać większość obliczeń jakie są konieczne do opracowania danych geodezyjnych. W WinKalk-u zawarte jest ponad 30 różnego rodzaju funkcji obliczeniowych, realizujących zadania, takie jak przeliczanie tachimetrii, domiarów, wcięć, pól, danych do wyniesienia, jak i te bardziej wyrafinowane jak poligon, stanowiska swobodne, projektowanie działek na zadaną powierzchnię, ciągi busolowe. Dla każdej funkcji obliczeniowej mamy możliwość wydrukowania tabelarycznego raportu i obejrzenia szkicu. Program automatycznie zapisuje do archiwum wszystkie dane jakie do niego wprowadzamy. Możemy je nawet po dłuższym czasie odczytać i przeliczyć ponownie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
 • MikroMap - filozofia działania programu opiera się na powtórzeniu technologii stosowanej przy ręcznym opracowywaniu map. Zwykle większość punktów używanych do tworzenia mapy jednostkowej pozyskujemy z obliczeń. Następnie punkty nakłuwamy, zaznaczając ołówkiem ich numery i dopiero wtedy przystępujemy do łączenia tych punktów. Program MikroMap umożliwia skorzystanie z bazy punktów obliczonych programem WinKalk. Z tej bazy wybieramy punkty do "nakłucia" które pojawią się na mapie jako tzw. punkty swobodne. Nie wchodzą one w skład treści mapy, stanowią jedynie "osnowę" na której możemy tworzyć rysunek - przy użyciu odpowiednich funkcji możemy "zakotwiczać" w tych punktach symbole i wierzchołki rysowanych linii. Program zawiera bibliotekę symboli i linii wg instrukcji K1 (z możliwością definiowania własnych). Ma on tez kilka interesujących funkcji przyśpieszających pracę, np. możliwość wskazania grupy punktów (wg numerów) które chcemy zamienić na dany symbol, rysowanie linii na podstawie numerów podawanych z klawiatury itp. Program umie też wykorzystać kody punktów.
 • C-GEO - to rozwijane nieprzerwanie od 1994 roku, uniwersalne i bardzo popularne narzędzie wspomagające pracę geodetów i projektantów. Program wykonuje większość obliczeń spotykanych w geodezji, tj. niwelacja techniczna, tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, przestrzenne, z wyrównaniem, kombinowane), przecięcia (prostych, prostych z okręgiem, itp.), powierzchnie działek i użytków, rozliczanie użytków w działkach, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, dzienniki kątów/boków/kierunków, transformacje współrzędnych Helmerta/afiniczna, między układami WGS/65/2000/92/lokalnymi), regulacja jezdni suwnic itd.
 • Didactic - program służy do manualnej budowy modelu fotogrametrycznego na zeskanowanych zdjęciach lotniczych i obejmuje: założenie projektu, wgranie zdjęć cyfrowych ( monochromatycznych) w formacie *.bmp, utworzenie metryki kalibracji kamery, odtworzenie orientacji wewnętrznej, wykonanie orientacji wzajemnej, odtworzenie orientacji bezwzględnej, pomiar dowolnych punktów w modelu fotogrametrycznym.
 • LISA - pakiet oprogramowania, wyposażony w narzędzia pozwalające na przeprowadzenie wielu procesów fotogrametrycznych. Składa się z trzech aplikacji:
  o LISA BASIC – rastrowy moduł GIS, posiada możliwości przetwarzania obrazu, modelowania terenu, pozyskiwania danych wektorowych, tworzenia statystyk.
  o LISA FOTO – cyfrowa stacja fotogrametryczna, rozszerzenie LISA BASIC.
  o BLUH – profesjonalne oprogramowanie przeznaczone dla aerotriangulacji. 
 •  WINBUD- Programy do kosztorysowania robót budowlanych WINBUD skierowany do przedsiębiorstw z branży budowlanej. Został stworzony z myślą o najbardziej wymagających uczestnikach procesu budowlanego. Jest doskonałymi narzędziami do wyceny i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów oraz kalkulacji inwestycji. Mają zastosowanie w kosztorysowaniu robót budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, elektrycznych i innych. WINBUD Kosztorys to jeden z elementów rozwiązania dla firm budowlanych, które dzięki współpracy poszczególnych modułów pozwala na automatyzację wielu procesów, zapewnia spójność i wiarygodność przetwarzanych informacji.
   
   
 
 
 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl