Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Czasopisma elektroniczne

Dostępne w Czytelni Multimedialnej:

 1. Acta Balneologica
 2. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 3. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 4. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
 5. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia) 
 6. Acta Universitatis Lodziensi. Folia Sociologica
 7. Advances in Civil and Environmental Engineering
 8. Advanced in Geosciences
 9. AGH Drilling, Oil, Gas
 10. Analizy BAS -Biura Analiz Sejmowych
 11. Andean Geology
 12. Annales de la Societe geologique de Belgique
 13. Annales Universitais Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - OECONOMIA
 14. Annales UMCS Sectio G - IUS
 15. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 16. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (Annals PAAAE)
 17. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - Land Reclamation
 18. Annual of Navigation
 19. Applied Intelligence
 20. Applied Sciences
 21. Applied Thermal Engineering
 22. ArCADia-PRESS
 23. Architectus
 24. Arcana GIS
 25. Archives of Civil and Mechanical Engineering
 26. Archives of Mechanical Technology and Automation
 27. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 28. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
 29. Autobusy - Technik, Eksploatacja, Systemy Transportowe
 30. Automatyka/Automatics
 31. Awangarda w Edukacji
 32. Bank i Kredyt
 33. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 34. Biuletyn Informacyjny Dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 35. Biuletyn Historii Wychowania
 36. Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 37. Biuletyn Sądu Najwyższego
 38. Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 39. Boletin de Geologia
 40. Budownictwo i Architektura. Politechnika Lubelska
 41. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 42. Budownictwo, Technologie, Architektura
 43. Central European Geology
 44. Chowanna
 45. Clinical Social Work and Health Intervention
 46. Coaching Review
 47. Collegium
 48. Colloquium
 49. Computer & Geosciences
 50. Contemporary Economics
 51. Control and Cybernetics
 52. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
 53. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 54. Czasopismo Geograficzne
 55. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
 56. Czasopismo Techniczne
 57. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
 58. Dokumentacja Geograficzna
 59. Edukacja Dorosłych
 60. Edukacja Humanistyczna
 61. E-fachowiec
 62. Edukacja Międzykulturowa
 63. Ekonometria - Advances in Applied Data Analysis
 64. Ekonomia
 65. Ekonomia. Rynek - Gospodarka - Społeczeństwo
 66. Ekonomia XXI wieku
 67. Ekonomiczne Problemy Turystyki
 68. Ekonomiczne Problemy Usług
 69. Energies
 70. Engineering Geology
 71. European Geologist
 72. European Journal of Service Management
 73. Europejski Doradca Samorządowy
 74. Europejski Przegląd Sądowy
 75. Farmacja Polska
 76. Financial Sciences. Nauki o finansach Journal
 77. Finanse i Prawo Finansowe
 78. Finanse Komunalne
 79. Finansowanie Nieruchomości
 80. Firma i Rynek
 81. Fizjoterapia Polska
 82. Forum Logopedyczne
 83. Gdańskie Studia Prawnicze
 84. Geodesy and Cartography
 85. Geoforum
 86. GeoJournal
 87. Geological Quarterly
 88. Geology, Geophysics and Environment
 89. Geomaterials
 90. Geotextiles and Geomembranes
 91. Geriatria
 92. Gerontologia Polska
 93. Glosa
 94. Głos Fizjoterapeuty
 95. Gospodarka Narodowa
 96. Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 97. Górnośląskie Studia Socjologiczne
 98. Handel Wewnętrzny
 99. Health Economics and Management Review
 100. Hereditas Minariorum
 101. Homo et Societas Wokół Pracy Socjalnej
 102. INFOS - Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze
 103. INTERCATHEDRA
 104. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
 105. Interdyscyplinary Journal of Engineering Science
 106. International Journal of Applied Computing
 107. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
 108. International Journal of Contemporary Management
 109. International Journal of Environmental Research
 110. International Journal of Environmental Research and Public Health
 111. International Journal of Geomatic and Geosciences
 112. International Journal of Navigation and Observation
 113. International Journal of Specjal Education
 114. International Review of Administrative Sciences
 115. Ius Novum
 116. Izolacje
 117. Języki Obce
 118. Journal of Agribusiness and Rural Development
 119. Journal of Artifical Intelligence and Soft Computing
 120. Journal of Autism  and Development Disordes.
 121. Journal of Economic and Technical Sciences
 122. Journal of Geodesy
 123. Journal of Casting & Material Engineering
 124. Journal of Cleaner Production
 125. Journal of Hazardous Materials
 126. Journal of International Studies
 127. Journal of Mechanical and Transport Engineering
 128. Journal of Methematics and Applications
 129. Journal of Polish Cimmeeac
 130. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
 131. Journal of Sports Science and Medicine
 132. Kontrola Państwowa
 133. Kadry i Płace w Administracji
 134. Kardiologia Polska
 135. Krajowa Rada Sądownictwa
 136. Kronika Sejmowa
 137. Kultura i Społeczeństwo
 138. Kurier Finansowy
 139. Kwartalnik Prawno-Finansowy
 140. Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 
 141. Kwartalnik Statystyczny
 142. Lubelski Rocznik Pedagogiczny
 143. Machine Dynamics Research
 144. Managment and Business Administration
 145. Materials Science-Poland
 146. Materiały Elektroniczne
 147. Mechanics and Control
 148. Mechanika
 149. Medicina Sportivia
 150. Meteorites
 151. Metrology and Measurement System
 152. Miesięcznik Finansowy BANK
 153. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering
 154. Mining Science
 155. Młody Jurysta
 156. Nauczyciel i szkoła
 157. Na wokandzie
 158. Neural Computing & Applications
 159. Neurologia Dziecięca
 160. New Directions for Child and Adolescent Development
 161. Niepełnosprawnośc. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej
 162. Nowiny Lekarskie
 163. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 164. Nowoczesny Bank Spółdzielczy
 165. Nowy Przegląd Notarialny
 166. Optimum. Economic Studies
 167. Oposcula Mathematica
 168. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
 169. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 170. Qualitative Sociology Review
 171. Państwo i Prawo
 172. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
 173. Papers of Social Pedagogy
 174. Pedagogika. Studia i Rozprawy
 175. Pedagogika Szkoły Wyższej
 176. Pedagogika rodziny
 177. Physiotherapy Reviev
 178. Pielęgniarstwo XXI wieku
 179. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne (Nursing and Public Health)
 180. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 181. Pielęgniarstwo Polskie
 182. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece
 183. Płyń pod prąd
 184. Polish Yearbook of International Law
 185. Polityka Energetyczna
 186. Polityka Społeczna
 187. Polski Przegląd Kartograficzny
 188. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
 189. Poradnik VAT
 190. Postępy Dermatologii i Alergologii
 191. Postępy Techniki Jądrowej
 192. Praca Socjalna
 193. Prace Instytutu Elektrotechniki
 194. Prace Instytutu Kolejnictwa
 195. Prace Naukowe AJD – Edukacja Techniczna i Informatyka
 196. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport
 197. Prawo i Więź
 198. Prawo Papierów Wartościowych
 199. Prawo w Działaniu
 200. Probacja
 201. Problemy Kolejnictwa
 202. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje
 203. Problemy Wczesnej Edukacji
 204. Prokurator
 205. Prokuratura i Prawo
 206. Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 207. Przegląd Badań Edukacyjnych
 208. Przegląd Budowlany
 209. Przegląd Geologiczny
 210. Przegląd Legislacyjny
 211. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
 212. Przegląd Pedagogiczny
 213. Przegląd Podatkowy
 214. Przegląd Prawa i Administracji
 215. Przegląd Prawa Handlowego
 216. Przegląd Prawa Wyznaniowego
 217. Przegląd Sejmowy
 218. Przegląd Socjologii Jakościowej
 219. Przegląd Socjologiczny
 220. Przegląd Statystyczny
 221. Przyjaciel Dziecka
 222. Raport Dyrektora Szkoły (2005-2012)
 223. Rehabilitacja Medyczna
 224. Reports on Geodesy and Geoinformatics
 225. Research on Enterprise in Modern Economy theory and practice
 226. Resocjalizacja Polska
 227. Roczniki Administracji i Prawa
 228. Rocznik Administracji Publicznej
 229. Rocznik Andragogiczny
 230. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
 231. Rocznik Nauk Prawnych
 232. Roczniki Geomatyki
 233. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 234. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
 235. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 236. Samorząd Terytorialny
 237. Scientific Journal of the Military University of Land Force
 238. Sensors
 239. Sensus Historiae©
 240. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
 241. Studia Administracyjne
 242. Studia BAS - Biuro Analiz Sejmowych
 243. Studia Ekonomiczne - Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
 244. Studia Ekonomiczne - Kwartalnik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
 245. Studia Geotechnica et Mechanica
 246. Studia Historiae OECONOMICAE
 247. Studia Iuridica Lublinensia
 248. Studia Iuridica Toruniensia
 249. Studia Informatica
 250. Studia Nad Rodziną
 251. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne,  edukacyje i artystyczne
 252. Studia Prawno-Ekonomiczne
 253. Studia Socjologiczne
 254. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
 255. Studia z zakresu nauk prawno-ustrojowych. Miscellanea
 256. Technical Sciences
 257. TEKA Komisji Prawniczej
 258. Teledetekcja Środowska
 259. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
 260. Transactions on Maritime Science
 261. Transport Problems
 262. Trzeci Sektor
 263. Turyzm
 264. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research
 265. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe
 266. Volumina Jurassica
 267. Woda - Środowsko - Obszary
 268. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 269. Wychowanie w Rodzinie
 270. Zarządzanie i Finanse - kwartalnik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 271. Zarządzanie Publiczne
 272. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 273. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
 274. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
 275. Zeszyty Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatycznej
 276. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
 277. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 278. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
 279. Zeszyty Naukowe UJ
 280. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 
 281. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. SERIA: ADMINISTRACJA
 282. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 283. Zeszyty Pracy Socjalnej
 284. Zeszyty Prawnicze BAS
 285. Zeszyty Prawnicze UKSW

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl