Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Przydatne linki

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

 1. EBIB (Elektroniczna Biblioteka - platforma cyfrowa SBP, tworzona od 1999 roku przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy oraz specjalistów informacji)
 2. Historia książek i bibliotek

SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, INFORMATORY

 1. Słownik języka polskiego
 2. Electric Library
 3. Internetowa Encyklopedia PWN
 4. Wirtualna mapa Polski
 5. Wirtualne zwiedzanie Bydgoszczy
 6. Słownik polsko-angielski
 7. Słownik polsko-niemiecki
 8. Słownik polsko-rosyjski

EKONOMIA

 1. Publikacje Banku Światowego
 2. Econom.pl (Serwis internetowy dla studentów ekonomii)
 3. Ekonomia on-line - serwis tematyczny, kierujący zainteresowanych tematyką ekonomiczną do internetowych źródeł informacji
 4. PESK - EKONOMIA (Artykuły o tematyce ekonomicznej: polska gospodarka, finanse globalne, rynki kapitałowe i teoria ekonomii)
 5. Ekonomia Społeczna (Portal porusza fundamentalne kwestie ekonomii społecznej, a przede wszystkim zagadnienia związane ze spółdzielniami społecznymi, firmami społecznymi)
 6. Narodowy Bank Polski (polityka pieniężna, system płatniczy, finansowy, rachunkowość, sprawozdawczość itp.)
 7. Polski Instytut Ekonomiczny - serwis PIE, który zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.
 8. Portal edukacji ekonomicznej - ekonomiczna platforma edukacyjna, która powstała z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego w 2004 roku.
 9. Finanse (serwis Wydziału Nauk Ekonomicznych UW o finansach. Artykuły, giełda, wskaźniki, słowniczek, linki, wiadomości)
 10. Forum Obywatelskiego Rozwoju
  - pomoce, materiały i książki elektroniczne z zakresu ekonomii
  - strony z linkami do zasobów ekonomicznych
 11. Ministerstwo Finansów

ADMINISTRACJA

 1. E-prawnik (aktualności, porady, dokumenty, akta prawne itp.)
 2. Polskie kodeksy
 3. Biuletyn Informacji Publicznej (adresy stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowe dane teleadresowe tych podmiotów oraz informacje o redaktorach stron podmiotowych BIP)
 4. Baza gmin (portal samorządowy)
 5. Polski portal ubezpieczeniowy (podstawowe informacje o ubezpieczeniach, funduszach emerytalnych, odszkodowaniach)
 6. Ubezpieczenia on-line (rynek ubezpieczeniowy, fundusze emerytalne, ubezpieczenia na świecie)
 7. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (działalność edukacyjna, współpraca międzynarodowa, kary nałożone przez KNF itp.)
 8. Komenda Główna Policji (jednostki policji, statystyka, wyroki sądowe)
 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 10. Bezrobocie (wiadomości ogólne)
 11. Sejm RP (organy Sejmu, prawo, komisje sejmowe, archiwum)
 12. Senat RP (organy Senatu, posiedzenia, prace komisji)
 13. Sąd Najwyższy RP (historia, siedziba, orzecznictwo)

FILOZOFIA

 1. Polski Indeks Filozoficzny (artykuły, recenzje)
 2. Studencki serwis filozoficzny

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

 1. Sprachcafe.com  (ciekawe darmowe materiały do nauki języka hiszpańskiego on-line)
 2. RutaELE (magazyn non-profit.Ciekawe informacje związane z gramatyką, słownictwie itp.)
 3. RAE (Słownik internetowy Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk)

PEDAGOGIKA/ SOCJOLOGIA/ PRACA SOCJALNA

 1. Profesor.pl - serwis edukacyjny (artykuły, materiały, awans zawodowy nauczyciela, scenariusze lekcji)
 2. Polskie Towarzystwo Logopedyczne (programy do diagnozy i terapii logopedycznej)
 3. Psychologia - serwis psychologiczny on-line (psychologia społeczna, rozwojowa, psychoterapia)
 4. Polskie Towarzystwo Psychologiczne (statut, oddziały, członkowie, certyfikaty)
 5. Psychologia.net.pl - portal psychologiczny (artykuły, porady psychologiczne, słownik pojęć, nowości wydawnicze)
 6. Wychowanie przedszkolne (publikacje, scenariusze, artykuły, poradniki edukacyjne, literatura przedszkolna)
 7. Portal Oświata (aktualności oświatowe, publikacje nauczycielskie, serwisy tematyczne)
 8. Żyraffa.pl (gry dla dzieci edukacyjne, przygodowe, edukacja na wesoło)
 9. Polskie Towarzystwo Socjologiczne (historia, oddziały, aktualności)
 10. Portal Pomocy Społecznej (aktualności, porady, szkolenia, bazy instytucji)
 11. Superwizja pracy socjalnej - poradnictwo zawodowe i socjalne (praca socjalna, rozwój służb społecznych oraz superwizja pracy socjalnej)
 12. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (aktualności, informacje, programy, projekty)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 2. Polski Internetowy Informator Geodezyjny (administracja i edukacja geodezyjna, konferencje, uprawnienia zawodowe)
 3. Polska Geodezja Komercyjna (Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych)
 4. Geoforum (definicje, początki nauki, pierwsze przyrządy i badania kuli ziemskiej)
 5. Dawne Mapy (historia kartografii, biogramy znanych kartografów i geografów, zbiory starych map powstałych w okresie od starożytności do końca XVIII w.).
 6. Kartografia.pl (katalog linków do map, planów, zdjęć lotniczych i satelitarnych zamieszczonych w Internecie)

BUDOWNICTWO

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (mapa stanu budowy dróg, akty prawne, drogi i mosty, dokumenty techniczne, inwestycje, współpraca międzynarodowa, historia drogownictwa, Fundusze Europejskie)
 2. Instytut Kolejnictwa (badania naukowe, analizy, wydawnictwa, aktualności)
 3. Państwowy Instytut Geologiczny / Państwowy Instytut Badawczy (bezpieczeństwo energetyczne, energia, klimat, bezpieczna infrastruktura, geologia)
 4. Polski Komitet Geotechniki (dokumentacje geotechniczne, geologiczno-inżynierskie, certyfikaty, prawo)
 5. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (regulaminy, uchwały, bezpieczeństwo w budowie, konferencje)
 6. Portal branży budowlanej (firmy, produkty, informacje branżowe, przegląd prasy)
 7. Portal budowlany (instalacje, izolacje, dachy, łazienki, forum budowlane)
 8. Portal budownictwa (technologie, prawo, wydarzenia, aktualności)
 9. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (konferencje, regulaminy, staut)
 10. Stowarzyszenie Producentów Cementu (statut, przemysł cementowy, wydawnictwa, szkolenia, kursy, doradztwo

MEDYCYNA

 1. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestozjologicznych i Intensywnej Terapii (działalność, konsultanci, materiały edukacyjne, seminaria)
 2. Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe - (Stowarzyszenie, którego celem jest promowanie zawodu, podnoszenie jego prestiżu, ale przede wszystkim konsolidacja środowiska pielęgniarek i położnych).
 3. Atlasy medyczne:

 

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl