Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Władze KPSW

Rektor
Prof. KPSW, dr Helena Czakowska

Prezydent
mgr Roman Czakowski

Prorektor ds. Nauki
Prof. KPSW dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska
 


Prorektor ds. Kształcenia
i Studentów
dr inż. Jerzy Kasprzak


Prorektor ds. Ekonomicznych
i Współpracy Międzynarodowej

dr Dariusz Czakowski
Prorektor ds. Organizacji
i Promocji

dr Michał Czakowski
   Kanclerz
mgr Justyna Adamczyk
Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych

p. o. Dziekana
dr Tomasz Kowalczyk

 

Prodziekan
dr Tomasz Kalaga

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych

 

Dziekan
dr inż. Jan Owedyk

 

 

Wydział Nauk Medycznych
 

Dziekan
dr Maria Krajewska

 
Prodziekan
mgr Beata Witkowska
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Dyrektor
mgr Andrzej Stobrawa

   

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl