Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Stypendia zagraniczne

Kontakt bezpośrednio z British Council w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 59
00697 Warszawa
tel. (22) 695 59 00
faks (22) 621 99 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta stypendialna znajduje się na stronie www.britishcouncil.pl ("Scholarships")
lub www.britishcouncil.pl/education/polsch.htm.CEU jest to prywatny uniwersytet amerykański z siedzibą w Budapeszcie i Warszawie. Oferuje studia podyplomowe (roczne magisterskie i trzyletnie doktoranckie) oraz programy badawcze. Programy i dyplomy niektórych wydziałów są akredytowane przez brytyjskie lub amerykańskie uczelnie. Studia odbywają się w języku angielskim. CEU oferuje stypendia (pełne lub częściowe), które są przyznawane na podstawie kryteriów merytorycznych. Formularze aplikacyjne są dostępne na stronach: www.ceu.hu oraz www.ceu.edu.pl.
Dziedziny: ekonomia (MA, PhD), ochrona środowiska (MSc), studia nad tożsamością płci (MA), historia (MA, PhD), stosunki międzynarodowe i studia europejskie (MA), prawo (LLM, SJD, MA), matematyka (PhD), studia średniowieczne (MA, PhD), studia nad problematyką nacjonalizmu (MA), nauki polityczne (MA, PhD), filozofia (PhD), socjologia (MA, PhD).

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ceu.edu.pl
http://www.ceu.huOrganizacja działająca na uniwersytetach w Hamburgu, Berlinie i Monachium, która przyznaje kilkanaście semestralnych stypendiów studentom z Europy Środkowej i Wschodniej. Preferowani są studenci prawa, ekonomii lub nauk politycznych. Wymagania: ukończony czwarty semestr studiów, dobre wyniki w nauce, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Stypendium obejmuje: 4-miesięczne studia na Uniwersytecie w Hamburgu, 2-miesięczną praktykę w jednej z hamburskich firm, zakwaterowanie przy rodzinach, pokrycie kosztów podróży, pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz kieszonkowe.

Bewerbung Schlüterstr. 16
D-20146 Hamburg
Tel. +49(0) 40 39 50 55
Fax. +49-(0) 40 39 73 49
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.rrz.uni-hamburg.de/copernicusDAAD jest organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców. Polska należy do najważniejszych europejskich partnerów DAAD. Informacji o programach DAAD i wszystkich oferowanych stypendiach udziela warszawskie przedstawicielstwo.

 • stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
  Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich ("Master - Studium) i uzyskanie tytułu magistra("Master") lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania stypendium od 10m do 24 miesięcy.
 • stypendia 1-6-miesięczne
  Dla wybitnych absolwentów i młodych pracowników naukowych przed doktoratem (w wieku do 32 lat w momencie rozpoczęcia stypendium) wszystkich kierunków na realizację krótkoterminowych prac badawczych, w szczególności na zebranie materiałów do pracy doktorskiej przygotowanej w kraju. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, w przypadkach szczególnie uzasadnionych programem pobytu - języka angielskiego. Wymagane jest również zaproszenie od partnera zagranicznego.
 • stypendia dla studentów germanistyki ostatniego roku
  Stypendia 1-3-miesięczne przyznawane w celu przygotowania dyplomu. Limit wieku kandydatów - 32 lata.
 • stypendia na miesięczne wakacyjne kursy niemieckiego
  Przeznaczone głównie dla studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dobra znajomość języka niemieckiego. Limit wieku kandydatów - 32 lata.
 • stypendia Siemens S.A. i DAAD
  na dwuletnie magisterskie studia uzupełniające dla studentów elektrotechniki, mechaniki i budowy maszyn, telekomunikacji i informatyki (studia w języku angielskim) Przez cały rok można składać wnioski o tzw. podróże studenckie dla grup studentów (wniosek składa się w biurze DAAD w Warszawie) oraz o tzw. praktyki studenckie dla grup studenckich (wniosek składa się w Bonn).

  ul. Czeska 24/2
  03 902 Warszawa
  tel. (22) 617 48 47, 616 13 08
  faks (22) 616 12 96
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  http://www.daad.de

Stypendia wyłącznie dla kobiet studiujących finanse lub ekonomię, które po ukończeniu studiów chcą założyć prywatną firmę. Formularze aplikacyjne są przesyłane przez Fundację po otrzymaniu zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem. Po formularze należy zgłosić się do Fundacji do 1 marca na kolejny rok akademicki. Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów (od I roku studiów aż po doktorat). Każdego roku stypendia dostaje 25 kobiet. W momencie ubiegania się o stypendium kandydatki muszą wskazać ośrodek, w którym chcą podjąć naukę i posiadać już amerykańską studencką wizę.

The Karla Schere Foundation
737 N. Michigan Ave.
Suite 2330
Chicago, IL 60611
http://comnet.org/kschererf
Niemiecka fundacja polityczna związana z CDU.
W Polsce program stypendialny obejmuje:

 • 3-miesięczne stypendia dla ekspertów i naukowców. Różne terminy zgłoszeń.
 • przyznawane co 2 lata stypendia dla studentów wyższych lat studiów trwające minimum 2 semestry oraz stypendia na studia doktoranckie i podyplomowe.

Stypendia dotyczą najczęściej - choć nie wyłącznie - zagadnień prawnych, ekonomicznych i politologicznych. Program Fundacji nie przewiduje stypendiów w innych krajach niż Niemcy.
O stypendium mogą się starać osoby poniżej 30. roku życia, biegle władające językiem niemieckim, z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce (organizowany jest konkurs świadectw), zaangażowane społecznie i politycznie.
Aby uzyskać stypendium, należy wypełnić wniosek i zgłosić się w wyznaczonym terminie na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje o stypendiach udzielane są telefonicznie.

ul. Dąbrowskiego 56
02-561 Warszawa
tel. (22) 845 38 94, 848 54 01
faks (22) 848 54 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.kas.de,
http://www.kas.plStypendia dla pracowników naukowych wszystkich szczebli, doktorantów, studentów studiów podyplomowych, tłumaczy literatury greckiej i nauczycieli języka greckiego. Dziedziny: nauki humanistyczne, polityczne, prawnicze, ekonomiczne, architektura i sztuki piękne.

Stypendia dzielą się na trzy kategorie: A (dla profesorów - w zależności od rodzaju od 1 do 6 miesięcy), B (dla nauczycieli języka greckiego jako obcego - do 2 miesięcy), C (dla studentów podyplomowych lub kandydatów na doktorantów, którzy odbywają studia podyplomowe lub kończą pracę doktorską na przeprowadzenie części badań w Grecji - od 3 do 12 miesięcy).

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 600 do 1500 euro w zależności od kategorii, Fundacja zapewnia zakwaterowanie i pokrywa koszty podróży do Grecji i z powrotem.

Informacje można uzyskać w :
Ambasadzie Grecji w Warszawie, tel. 622 94 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Fellowships' Programme for Non-Greeks
7, Eschinou Street, Gr-105 58 Athens,
Tel. +301 37 13 000
Fax. +301 37 13 013).
Alexander Onassis Public Benefit Foundation
56 Amalias Avenue
Athens GR-10558
Greece
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.onassis.gr/english/main/index.html
* The Jane M. Klausman Women in Business Scholarship
Stypendium dla studentek, które wiążą swoją karierę z biznesem; jest to 5 stypendiów po 4 tys. dolarów każde, uniwersytet wybiera się samemu.

557 W. Randolph Street
Chicago, IL 60661-2206
tel. (312) 930-5848
faks (312) 930-0951
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zonta.org
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne
GFPS-Polska Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne powstało w 1994 r. i współpracuje z GFPS w Niemczech. GFPS i GFPS-Polska kładą szczególny nacisk na promowanie kontaktów między studentami i doktorantami obu krajów. Stypendium GFPS nie można łączyć z żadnym innym stypendium przyznanym na pobyt w Niemczech.

 • semestralne stypendium naukowe

Może być przyznane na semestr letni lub zimowy. Dla studentów III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz asystentów i słuchaczy studium doktoranckiego do 32 lat. Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami. Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka niemieckiego.
Ubiegający się o stypendia na uczelniach artystycznych powinni sami sprawdzić możliwość przyjęcia ich na uniwersytet, na którym chcą studiować.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i in.
Stypendium obejmuje: miesięczne stypendium w wysokości 335 EUR (w tym dodatek na zakup książek), ubezpieczenie lekarskie, czynsz (stypendysta ma zapewnione mieszkanie) oraz udział w seminarium (w trakcie semestru organizowane jest dla stypendystów trzydniowe seminarium we Vlotho).

Kwalifikacja przeprowadzana jest dwa razy w roku - wiosną i późną jesienią. Kandydaci na stypendium w semestrze letnim następnego roku winni składać dokumentację do 31 października roku poprzedzającego, natomiast starający się o stypendium na semestr zimowy - do 31 marca.

Aby uzyskać od Komisji Kwalifikacyjnej informacje i formularze, należy dołączyć do zgłoszenia zaadresowaną zwrotnie kopertę z naklejonym znaczkiem. Przesłane formularze można bez ograniczeń kopiować.
Zgłoszenia bądź wypełnione już wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres komisji kwalifikacyjnej utworzonej przez GFPS-Polska:

GFPS-Polska
Komisja Kwalifikacyjna
Skrytka pocztowa 823
30-960 Kraków 1

 • kursy języka niemieckiego we Fryburgu Bryzgowijskim

Miesięczne wakacyjne kursy językowe organizowane przez te ośrodki. Zajęcia odbywają się w grupach międzynarodowych o różnym stopniu zaawansowania. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz dostęp do wszelkich niezbędnych pomocy naukowych. Kurs jest bezpłatny, wyjeżdżający zobowiązani są jedynie uiścić kaucję, która podlega zwrotowi po zakończeniu kursu. Oferta przeznaczona jest dla studentów młodszych lat studiów, z wyjątkiem osób studiujących filologię germańską.
Zgłoszenia do 31 marca.

 • tandemowe kursy językowe

Dla studentów młodszych lat studiów, posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego (o udział nie mogą się starać studenci germanistyki). Połowę kursu stanowią Polacy uczący się niemieckiego, a połowę Niemcy uczący się polskiego. Dlatego 2 tygodnie kursanci spędzają w Niemczech, a 2 następne w Polsce. Za udział trzeba zapłacić około 500 zł oraz kaucję zwrotną w wysokości 200 zł.
Zgłoszenia do 31 marca.

 • letni kurs języka czeskiego dla Niemców i Polaków

Intensywny kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych nauki dziennie, prowadzony jest przez doświadczonych nauczycieli, którzy na co dzień uczą obcokrajowców języka w ośrodkach czeskich. W kursie biorą udział studenci z Polski i Niemiec, którzy uczą się wspólnie języka czeskiego. Uczestnicy podzieleni są na małe grupy w zależności od poziomu zaawansowania znajomości języka. O stypendium mogą się ubiegać również osoby, który dotychczas nie uczyły się czeskiego. Organizatorzy zapewniają także program kulturalno-turystyczny.
Udział w kursie wiąże się z wpłatą równowartości około 300-350 zł.
Zgłoszenia do 31 marca.

Komisja Kwalifikacyjna
skr. poczt. 823
30-960 Kraków 1
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rotary Club funduje ponad 1200 stypendiów rocznie. Kandydat winien zwrócić się do najbliższego swemu miejscu zamieszkania klubu z zapytaniem o plany dotyczące stypendiów na nadchodzący rok. Lista krajów, w których mogą odbywać się poszczególne programy, umieszczona jest na stronach internetowych. Rodzaje stypendiów:

 • Academic Year Ambassadorial Scholarship
 • Multi Year Ambassadorial Scholarship
 • Culture Ambassadorial Scholarship

Wymagania: ukończenie II roku studiów, udokumentowana znajomość języka wybranego kraju. Dziedzina studiów nie ma znaczenia. Nauka może odbywać się jedynie w krajach, w których znajdują się kluby rotarian. Stypendysta zobowiązany jest do przeprowadzenia odczytów w lokalnych organizacjach rotarian.

Więcej informacji:
Rotary Club
ul. Nowogrodzka 50
00-950 Warszawa
tel. (22) 629 50 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.rotary.org lub http://www.rotary.org.pl
 • Fulbright Graduate Student Awards

Oferta adresowana jest do osób, które zostały przyjęte na 1 rok studiów w uczelni amerykańskiej, bądź zamierzają się o takie przyjęcie w najbliższym czasie ubiegać. Wnioski przyjmowane są od studentów wszystkich kierunków. Preferowane dziedziny to ekonomia, edukacja, nauki polityczne, administracja publiczna, socjologia, dziennikarstwo. Termin nadsyłania zgłoszeń: kwiecień

 • Advanced Research Grant - Junior

Stypendia na badania naukowe dla pracowników naukowo - dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Kandydaci w momencie składania aplikacji muszą mieć tytuł magistra i być zatrudnieni w uczelni lub instytucie badawczym. Stypendia na 5 lub 9 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń: lipiec.

 • Advanced Research Grant - Senior

Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich zatrudnionych w polskich uczelniach na etacie naukowo - dydaktycznym z tytułem co najmniej doktora. Stypendia od 3 do 5 miesięcy na zaawansowane badania. Termin nadsyłania zgłoszeń: lipiec

 • Fulbright American Studies Institutes

Stypendia dla młodych pracowników polskich uczelni, zajmujących się w swojej pracy naukowo - dydaktycznej studiami amerykanistycznymi, na uczestnictwo w 6 - tygodniowych seminariach, organizowanych przez Departament Stanu USA oraz wybrane uczelnie amerykańskie w okresie przerwy letniej. Termin nadsyłania zgłoszeń: luty

 • Fulbright New Century Scholars Program

Program adresowany do pracowników nauki, zatrudnionych w szkołach wyższych, posiadających co najmniej tytuł doktora, znaczący dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane z tematyką programu. W wyniku konkursu przyznawane są indywidualne stypendia dla 25 - 30 osób z całego świata na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest każdego roku. Termin nadsyłania zgłoszeń: grudzień.

 • Travel Grants

Stypendia dla obywateli polskich zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych na pokrycie kosztów podróży do USA na konferencje i kwerendy naukowe.Istnieje od 1991 r. przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright'a. Można tu zdobyć informacje o studiach w Stanach Zjednoczonych, warunkach finansowania nauki i możliwościach uzyskania pomocy stypendialnej. Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. (22) 625 69 32
faks (22) 628 79 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.fulbright.edu.pl
Towarzystwo powołane do wspierania nauki, wymiany handlowej i kulturalnej między Polską i Niemcami. Oferuje studia na jednym z niemieckich uniwersytetów wskazanych przez kandydata lub w wybranych ośrodkach współpracujących z towarzystwem (m.in. Akwizgran, Berlin, Bonn, Bochum, Drezno, Düsseldorf, Hamburg, Jena, Kilonia, Monachium) nie prowadzące do uzyskania tytułu naukowego.

Są to stypendia semestralne dla studentów III, IV lub V roku wszystkich kierunków. W programie mogą również uczestniczyć słuchacze studiów doktoranckich, pracownicy naukowi krajowych wyższych uczelni, osoby pracujące nad doktoratem (także asystenci i inne osoby pracujące nad doktoratem). Wyjątek stanowią studenci kierunków medycznych, którzy mogą uzyskać stypendium dopiero po ukończeniu V roku w Polsce. Studenci kierunków artystycznych muszą sami znaleźć miejsce studiów - jest to spowodowane specyfiką uczelni artystycznych w Niemczech.

Limit wieku - 32 lata. Wymagana dobra znajomość języka niemieckiego.

Studenci otrzymują miesięczne stypendium, mają zapewnione bezpłatne mieszkanie, ubezpieczenie lekarskie, dofinansowanie kosztów podróży oraz pomoc w organizacji pobytu i nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych. W celu uzyskania formularzy zgłoszeniowych należy nadesłać na adres Towarzystwa zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem. Formularze mogą być też bez ograniczeń kopiowane. Na podstawie otrzymanych podań Komisja Kwalifikacyjna PNTA zaprosi wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną (prowadzoną w języku niemieckim i polskim).Termin składania podań na semestr zimowy upływa 31 marca.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 58/3
30-091 Kraków
tel/fax: 0048/12/638 08 69
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.uj.edu.pl/PNTA
Umożliwia kursy i studia specjalistyczne na uniwersytetach australijskich. Wymagania: dobra znajomość języka angielskiego i nieukończony 34 rok życia.

Informacje na stronie internetowej Ambasady Australii

Wspomaga współpracę w ramach wspólnych projektów realizowanych przez Australię, kraj-członek UE i kraj-stowarzyszony z UE. Informacje: http://www.ecdel.org.au/scienceandtech/sceienceandtechnology.htmDla studentów w wieku do lat 35 (możliwość uzyskania dyplomu magistra oraz kontynuacji nauki na studiach doktoranckich); formularze aplikacyjne dostępne w ambasadzie; obowiązkowy 6-miesięczny kurs języka japońskiego przed rozpoczęciem właściwych studiów, wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Stypendium wynosi 185,500 jenów/mies., darmowy przelot.

Dla studentów w wieku 18-29, obowiązkowy roczny kurs języka japońskiego, wymagana dobra znajomość języka angielskiego, 4 lata, stypendium wynosi 142,500 jenów/mies., darmowy przelot.

Ambasada Japonii
ul. Szwoleżerów 8
00-464 Warszawa
tel. (22) 696 50 00
faks (22) 696 50 01
www.emb-japan.pl
Stypendium badawcze dla studentów studiów podyplomowych dotyczących Unii Europejskiej. Ma prowadzić do opublikowana wyników badań. Są one prowadzone w jednym z 4 wydziałów Instytutu Roberta Schumana.

 • Mediterranean Programme Fellowships
 • Do 6 stypendiów z zakresu nauk społeczno-politycznych (np. biznes i polityka), ekonomii politycznej, rozwoju rynków finansowych, banków, giełd.
 • Transatlantic Programme Fellowships
 • Do 5 stypendiów doktoranckich dotyczących badań stosunków między USA a Unią Europejską.
 • Vincent Wright Fellowships

1 stypendium doktoranckie i 1 magisterskie (z historii: rozwój instytucji państwa od XIX w. oraz z zakresu polityki komparatywnej).

Formularze aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej

European University Institute
Badia Fiesolana
Via dei Roccetini
San Domenico di Fiesole (FI)
50016 Italy
tel. (39) 55 4685332/373
faks (39) 55 4685444
www.iue.it
Biuro koordynuje i organizuje poprzez uczelnie wyższe rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne w ramach umów międzyrządowych. Udziela informacji i wydaje opinie odnośnie dyplomów ukończenia studiów wyższych w oparciu o prawo polskie, a w przyszłości także o prawo Unii Europejskiej.

Na stronie internetowej biura znajdują się informacje o możliwościach wyjazdów na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.

W większości przypadków konieczne jest potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy.

Zgłoszenia kandydata dokonuje uczelnia macierzysta.

Dokładniejsze informacje można też uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą KPSW.

ul. Smolna 13
00-375 Warszawa
tel. (22) 826 74 34
faks (22) 826 28 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.buwiwm.edu.pl
Pełne oraz częściowe stypendia sportowe w St. John's University w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie reprezentują barwy uczelni, a w zamian pokrywa ona koszty: czesnego, niezbędnych materiałów (książki), podróży na zawody, opieki lekarskiej oraz opłatę w domach studenckich. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz 1 klasa mistrzowska według tabel PZP. Uczelnia nie wypłaca kieszonkowego, ale organizuje odpłatną pracę na terenie uczelni oraz pracę ratownika na szkolnych pływalniach.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Semestralne lub roczne stypendia dla studentów i absolwentów, którzy chcą studiować język hiszpański lub hiszpańską historię, literaturę, politykę, ekonomię i biznes czy naukę o środowisku. Formularze i kryteria na stronie internetowej.

Universidad Pablo de Olavide
Ctra. Utrera, km. 1-41013 Sevilla
José Mońino, Conde de Floridablanca
Edif. 3, planta baja, despacho 28
tel. 954 34 90 95
faks 954 34 90 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.upo.es/estu/intl.htmOd roku akademickiego 2003/2004 został utworzony przez Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki Program Stypendialny dla obywateli państw Grupy Wyszechradzkiej (RP oraz Czech, Słowacji i Węgier). Stypendia Wyszechradzkie przyznawane będą na jeden rok akademicki ( z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych.
Stypendia Wyszechradzkie przyznawane będą kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytucjach naukowych państw Grupy Wyszechradzkiej. Szczególnie preferowane będą studia i badania naukowe dotyczące regionu Europy Centralnej.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu Stypendium Wyszechradzkiego znajdują się na stronie internetowej Biura Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego (International Visegrad Fund):

Drotarska cesta 46
811 02 Bratislava
Slovak Republic
tel. +421 2 62529411, faks: +42159354180
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Studenci i pracownicy naukowi zainteresowani studiami na japońskich uniwersytetach, możliwościami zdobycia stypendium i programami badawczymi powinni odwiedzić strony The Tokyo Foundation.

The Nippon Foundation Bldg. 3rd Floor
1-2-2 Akasaka
Minato-ku, Tokyo 107-0052
tel. +81 3 6229 5503
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl