Wydział Nauk Medycznych

Utworzenie kierunku Pielęgniarstwo było odpowiedzią na społeczne i ekonomiczne zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel pielęgniarski. Również czynnik demograficzny oraz zwiększająca się liczba pacjentów wymagających specjalistycznej opieki przyczyniły się do rozszerzenia oferty edukacyjnej Akademii Kujawsko-Pomorskiej o studia w obszarze nauk medyczynych.
Pod koniec września 2019 r. otrzymaliśmy od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo. Pomimo niezmiernie krótkiego czasu na rekrutację, na kierunek ten zgłosiło się wielu chętnych, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na kształcenie tego rodzaju i umożliwiło uruchomienie studiów pielęgniarskich już w październiku 2019 r.

Dziekanem Wydziału Nauk Medycznych została dr Elżbieta Bernaciak.

Program studiów, przygotowany zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, zapewnia studentom zdobycie szerokiej, wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności, jak i pełnego przygotowania zawodowego do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa zarówno w kraju, jak i zagranicą. Kształcenie na tym kierunku studiów powierzono grupie doświadczonych wykładowców z doskonałym dorobkiem naukowym i wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Celem studiów na kierunku Pielęgniarstwo prowadzonych na naszej Uczelni jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów tego kierunku do sprawowania specjalistycznej opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Oprócz kształcenia w zakresie medycyny i umiejętności pielęgniarskich, duży nacisk kładziony jest również na nauczanie filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, psychologii, socjologii, a także prawa medycznego. Wydział dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami (m.in. umiejętności pielęgniarskich) oraz laboratoriami.  

Kierunek Pielęgniarstwo jest pierwszym kierunkiem medycznym prowadzonym w Akademii Kujawsko-Pomorskiej, jednak podejmowane będą działania systematycznego rozszerzenia oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Medycznych o nowe kierunki studiów (studia I i II stopnia, a także studia podyplomowe).

 

KIERUNKI:

PIELĘGNIARSTWO studia magisterskie i licencjackie

STUDIA PODYPLOMOWE z obszatu kierunków medycznych dostępne TUTAJ

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl