Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Absolwenci Informatyki na czele rankingu ELA!

Z ogromną radością i dumą informujemy, że nasi absolwenci roku 2015 kierunku Informatyka uplasowali się na 1 miejscu rankingu Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)!
Na podstawie danych administracyjnych z ZUS i POL-on badaniu poddane są wskaźniki sukcesu na rynku pracy. Losy absolwentów z rocznika 2015 zostały w tegorocznej edycji przeanalizowane w ciągu pierwszego roku po uzyskaniu dyplomu.

Wskaźnikami wykorzystywanymi do sporządzenia raportu są m. in. czas poszukiwania pracy, ryzyko bezrobocia, stopień doświadczenia zawodowego, względny wskaźnik zarobków. Szczegóły tutaj.

Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych jest priorytetem w podwyższaniu jakości kształcenia i przyczynia się do ciągłego udoskanalania oferty edukacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Niezmiernie cieszy nas powodzenie naszych absolwentów na drodze zawodowej. Fakt ten świadczy o docenieniu przez pracodawców wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. 

Wszystkim absolwentom Informatyki rocznika 2015 składamy serdeczne gratulacje i życzymy pomyślności w dalszym budowaniu kariery.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl