Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Profesor Jacek Pyżalski w KPSW

10 października br. w Auditorium Maximum Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyło się seminarium warsztatowe z zakresu dobrych praktyk pt. "Jak motywować niezmotywowanych w procesie edukacyjno-wychowawczym", które prowadził profesor Jacek Pyżalski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem spotkania było Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW. 

 Licznie zebranych uczestników powitał mgr Andrzej Stobrawa, Dyrektor CKPiU. Seminarium poruszyło zagadnienia motywacji uczniów ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy klasy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl