Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Władze Uczelni na Narodowym Kongresie Nauki

Władze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej uczestniczyły w Narodowym Kongresie Nauki zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krakowskie Środowisko Akademickie. Na kongresie Minister Jarosław Gowin omówił propozycje Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
Przez dwa dni środowisko akademickie, przedstawiciele gospodarki, biznesu organizacji pozarządowych uczestniczyli w sesjach plenarnych, których tematyka dotyczyła m.in. organizacji i ewaluacji szkolnictwa wyższego, ustroju uczelni, finansowania budżetów, jakości kształcenia studentów, współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ewaluacji działalności naukowej.

Głównymi założeniami nowej Reformy (tzw. Reformy 2.0) jest utworzenie uczelni badawczych w ramach istniejących już uniwersytetów, wydłużenie studiów niestacjonarnych o jeden semestr, nowe zasady wyboru rektorów. Planowane są także zmiany w systemie rekrutacji do szkół wyższych. Reforma przewiduje także nowe ścieżki kariery akademickiej i zniesienie obowiązku habilitacji.
Regulacje te mają znacząco podnieść jakość kształcenia studentów i doktorantów.
Szczegółowe informacje o Reformie 2.0 dostępne są na stronie Konstytucji dla Nauki
tutaj). 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl