Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

 Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiły Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2018 roku.

 Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach:

http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/
www.krakow.rio.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2018 r.

Nagrodami w konkursie są:

  1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
  2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa listopada 2018 r.

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  1. życiorys autora pracy;
  2. zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
  3. opinię recenzenta;
  4. opinię promotora.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres:
correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl, a oryginał formularza na adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
„Konkurs na najlepsza pracę magisterską”

Sekretariat Konkursu zapewnia i wszelkich informacji udziela Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 
e-mail: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl 
tel. (12) 427 24 50

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl