Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

E-księgi bez żadnych tajemnic

„Nowa elektroniczna księga wieczysta w obrocie nieruchomościami" - taki tytuł nosiła konferencja przygotowana przez Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych KPSW. Problematykę związaną z tą tematyką przybliżyli studentom, m.in. pracownicy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem konferencji, która odbyła się 1 czerwca 2010 w budynku uczelni przy ul. Piotrowskiego 12 było zapoznanie słuchaczy z problematyką elektronicznych ksiąg wieczystych. Przybliżono m.in. aspekt administracyjny ksiąg wieczystych oraz sprawy ustanowienia na nieruchomościach dłużników hipotek tytułem zabezpieczenia spłaty obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne, zaległości podatkowych tytułem działalności gospodarczej czy też sprawy hipoteki bankowej.

W programie konferencji znalazły się następujące wystąpienia:

* dr Igor Zduński, orzecznik X Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego wBydgoszczy:

Nowa elektroniczna księga wieczysta - wprowadzenie.

* mgr Tomasz Adamski, Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy:

Sprawny Wydział Ksiąg Wieczystych - nowe perspektywy.

* doc. dr Wiesław Radomski, KPSW w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych:

Rola księgi wieczystej w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami.

* mgr Bartosz Rogowski, orzecznik X Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Bydgoszczy:

Co orzeknie sąd wieczystookręgowy ?

* mgr Jarosław Błażejewski, orzecznik X Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Bydgoszczy:

Hipoteka jako skuteczny środek ochrony przed dłużnikami w działalności banku, zakładu ubezpieczeń społecznych, urzędu skarbowego.

* mgr Cezary Krzywicki, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości:

Księga wieczysta jawna dla ewidencji gruntów i budynków.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl