Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

ZAINAUGUROWALIŚMY ROK AKADEMICKI 2017/2018!

7 października w murach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zabrzmiał studencki hymn radości - Gaudeamus Igitur! Oficjalna część Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 rozpoczęła się o godz. 12.00 w Auditorium Maximum w głównej siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 i była transmitowana na żywo.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Romana Czakowskiego, który przywitał zaproszonych gości. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego JM Rektor, prof. KPSW, dr Heleny Czakowskiej. Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 wspólnie ze społecznością akademicką świętowało liczne grono zaproszonych Gości.


- Dla nas, pracowników Uczelni, to symboliczny moment podjęcia nowych wyzwań, planów, które do końca roku akademickiego chcielibyśmy zrealizować. To dzień pełen emocji nie tylko dla kadry akademickiej, ale przede wszystkim dla studentów, zwłaszcza tych, którzy drzwi naszej Uczelni otwierają dziś po raz pierwszy – mówiła JM Rektor.

Tradycyjnie podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego przedstawiany jest bilans osiągnięć minionego roku oraz prezentuje się plany na przyszłość.

- W kolejny rok akademicki wkraczamy jako prężnie rozwijająca się Uczelnia, Uczelnia o stabilnej pozycji, ciesząca się dobrą opinią, rzetelna oraz najchętniej wybierana przez kandydatów wśród uczelni niepublicznych w regionie. Potwierdzają to kolejne pozytywne wyniki oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Niezmiennie satysfakcjonujące są dane liczbowe, mianowicie obecnie w KPSW kształci się blisko 4000 studentów, w tym około 100 cudzoziemców. W naszej  Uczelni także jednym z priorytetów strategicznego rozwoju jest światowy wymiar nauki i jej internacjonalizacja. Uczelnia umożliwia studentom odbywanie praktyk, staży oraz studiów poza granicami kraju. Warto nadmienić, że na kolejny rok akademicki nasza Uczelnia otrzymała największą pulę miejsc na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus + w skali regionu  – powiedziała JM Rektor.


Dynamicznie rozwijająca się działalność naukowo-badawcza znakomicie wpisuje się w objętą przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy misję Sapientiae Servientes - w służbie mądrości. Podstawowym zadaniem kadry akademickiej jest rozwój naukowy, a o prestiżu szkoły świadczą przede wszystkim jej naukowcy. JM Rektor uhonorowała wyrożnieniami i medalami Sapientiae Servientes osoby, które w minionym roku akademickim 2016/2017 uzyskały wyższe stopnie naukowe.

Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku. Zgodnie z uczelnianą tradycją zostały wręczone Honorowe Tytuły Studenta KPSW za godną naśladowania postawę i wysokie oceny uzyskane w minionym roku akademickim. Prezydent KPSW wręczył stypendia ze środków własnych Uczelni za najlepsze wyniki na świadectwie dojrzałości. Jak co roku przyznano również stypendia sportowe studentom, którzy osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych, a ponadto reprezentują nasz region w rożnych dyscyplinach sportowych. Zostały też wręczone decyzje uprawniające do bezpłatnego studiowania kolejnym stypendystom Programu Stypendialno-Edukacyjnego „Step” – potomkom polskich zesłańców z Kazachstanu.

W tym roku wykład inauguracyjny zatytułowany "Wpływ uwarunkowań proekologicznych na styl życia w budynkach energooszczędnych" wygłosiła dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. Politechniki Lubelskiej.

Tegoroczną inaugurację uświetnił występ chóru Parati Semper ze Świecia pod dyrekcją Małgorzaty Kempczyk-Wiśniewskiej.

Wieczorem w Katedrze Bydgoskiej przy ul. Farnej 2 odbyła się Msza Święta Inaugurująca Rok Akademicki 2017/2018, koncelebrowana pod przewodnictwem JE Biskupa Jana Tyrawy, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.

Fotorelacja:

Galeria 1

Galeria 2

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl