Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

„Praktyczne aspekty mediacji w postępowaniu cywilnym”. Konferencja.

Dnia 27 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy odbędzie się konferencja organizowana przez Centrum Mediacyjne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Tematem będą „Praktyczne aspekty mediacji w postępowaniu cywilnym”. Nadrzędnym celem konferencji jest praktyczna dyskusja na temat mediacji, a także upowszechnienie mediacji jako jednej z alternatywnych metod rozstrzygania sporów w postępowaniu cywilnym. Pragniemy podjąć również rozważania dotyczące teoretycznych podstaw postępowania mediacyjnego, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas mediacji.
Intencją organizatorów jest wymiana doświadczeń dotyczących stosowania przepisów postępowania cywilnego regulujących instytucję mediacji pomiędzy sędziami a mediatorami.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 25 czerwca 2018 r.
– tel. 052 37 301 44, e-mail: sek.iat@ora.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl