Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Knowledge representation in multi-agent systems 2018, konferencja

Dr Aleksandra Mreła i dr Maryla Bieniek-Majka aktywnie uczestniczyły w  konferencji Knowledge representation in multi-agent systems 2018

 

Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach interdyscyplinarnego projektu pt. Reprezentacja wiedzy w systemach wieloagentowych odbyła się 7 i 8 września 2018 w Toruniu.

Do głównych tematów należały:

– modele reprezentacji wiedzy pojęciowej
– analiza struktury relacyjnej komunikacji na poziomie międzyosobowym
– modele intencjonalności społecznej
– logika epistemiczna i jej aplikacje do ontologii społecznych
– ontologie dziedzinowe, języki ontologii WWW i ich zastosowanie
– formalne reprezentacje wiedzy i reprezentacja pojęć w mózgu

Dr Aleksandra Mreła z Wydziału Technicznego oraz dr Maryla Bieniek-Majka z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii KPSW były współautorkami przedstawionych zagadnień związanych z Multi-Agent Model of Trust Dissemination Based on Optimistic and Pessimistic Fuzzy Agregation Norms.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl