Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Konkurs Verba Veritatis

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego ogłaszają XIV edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku.

Zakres tematyczny prac, które zostać zgłoszone:
- etyka biznesu,
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ład korporacyjny,
- innowacyjność społeczna w gospodarce,
- dobre praktyki na rynku finansowym,
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2019 roku

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kpf.pl.

KONTAKT: konkurs@kpf.pl, tel. 58 302 92 05
 


 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zamieszczenia informacji o konkursie na Państwa stronie internetowej oraz jej dystrybucji wśród studentów i absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani tematyką Konkursu. Pod poniższymi linkami znajdą Państwo dodatkowe materiały o konkursie do pobrania, w tym informację do publikacji w wersji tekstowej i inne materiały.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
Zapraszamy do udziału w Konkursie.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl