Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rektor prof. KPSW dr Helena Czakowska na 30-leciu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

22 października 2019 roku w Bydgoszczy odbył się jubileusz 30-lecia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy reprezentowała Rektor prof. KPSW dr Helena Czakowska.

Ogromna odpowiedzialność społeczna, oczekiwania oraz potrzeba budowania w młodych ludziach wartości to tylko nieliczne z wielu wyzwań, przed którymi stoi oświata. We współczesnym świecie misja nauczyciela ewoluuje. Determinują ją dynamiczne zmiany oraz sposób postrzegania roli pedagogów, która znacznie wykracza poza obszar czysto edukacyjny.

Jubileusz 30-lecia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy to wspaniała okazja do wyrażenia uznania i złożenia serdecznych gratulacji. Dziękuję za wyróżnienie i zaproszenie do Komitetu Honorowego tegoż wydarzenia. Uroczystości jubileuszowe są okazją do podsumowania dotychczasowy działań oraz wytyczenia kolejnych celów. JM Rektor na ręce Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Pana Roberta Preus złożyła medal Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz życzenia dla wszystkich pracowników instytucji.  

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl