Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Student KPSW w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018. W tym zacnym gronie znalazł się student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Pan Martin Brzeziński.
 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkanie o rozwoju religijnym człowieka

Fundacja „Wiatrak” i Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” zapraszają studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich, rodziców, a szczególnie rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentów świętych oraz psychologów, pedagogów, nauczycieli, katechetów na  spotkanie o rozwoju religijnym człowieka.
 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia Prezydenta Miasta

Pragniemy poinformować, że na stronie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w nawiązaniu
do uchwały Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką,
zmienioną uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, został podany
termin składania wniosków

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Dyplomatorium!

JM Rektor, Senat Uczelni i Dziekani Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Technicznego serdecznie zapraszają na Dyplomatorium Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, które odbędzie się 15 grudnia br. (piątek) o godz. 16:00 w Auditorium Maximum (Budynek A, ul. Toruńska 55  w Bydgoszczy).

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl