Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Zapraszamy do udziału w sympozjum

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym pt. "Dialog w Kulturze Pedagogicznej. O nowe horyzonty zaangażowania edukacyjnego (z udziałem podmiotów dialogu edukacyjnego w regionie)". Sympozjum odbędzie się 10 grudnia 2017 roku, w godzinach 12:00 - 17:00 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Inicjatywa organizowana jest przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Program Sympozjum

Czytaj więcej...

Kongres Wolontariatu Aktywizującego w KPSW

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniach 7 -10 grudnia 2017 roku serdecznie zapraszają na Kongres Wolontariatu Aktywizującego, czyli Program Społecznej Animacji i Doradztwa Psychopedagogicznego  w branżach edukacyjnych i profesjach opiekuńczych.

Program Kongresu

 

Czytaj więcej...

Wykład Profesora Edwarda Kujawskiego

Dnia 2 grudnia, w ramach spotkań Koła Naukowego Geopalik, odbył się wykład Pana Profesora Edwarda Kujawskiego, twórcy kierunku „geodezja i kartografia”, nt „Metodologia prac w geodezji inżynieryjnej”. Prof. Edward Kujawski jest członkiem Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, wypromował czterech doktorów nauk w zakresie geodezji i kartografii, opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. 

Czytaj więcej...

JE ks. Biskup Jan Tyrawa o "Tajemnicy Trójcy Świętej"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład JE   KS. BISKUPA  JANA TYRAWY  pod tytułem "Tajemnica Trójcy Świętej". Spotkanie odbędzie się 7 grudnia (czwartek) o godzinie 19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na wykład prof. Edwarda Kujawskiego

Koło Naukowe GeoPalik zaprasza na wykład nt. „Metodologia prac w geodezji inżynieryjnej” prof. zw. Edwarda Kujawskiego, twórcy kierunku Geodezja i kartografia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Prof. Edward Kujawski jest członkiem Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Był też wieloletnim członkiem jury konkursu Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W okresie swojej pracy zawodowej wypromował czterech doktorów nauk w zakresie geodezji i kartografii, opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym cztery publikacje książkowe z zakresu geodezji oraz wyceny nieruchomości.

Czytaj więcej...

Recenzja publikacji prof. Lecha Witkowskiego

Na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się najnowsza recenzja publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem oceny, której pełna wersja opublikowana zostanie w czasopiśmie naukowym Pro Fide Rege et Lege (tutaj).

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko w KPSW

 Dnia 23 listopada w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbyło się sympozjum zatytułowane "Uczelnie niepubliczne w perspektywie Ustawy 2.0". Gościem specjalnym sympozjum był Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aleksander Bobko, który  wygłosił główny referat "Uczelnie niepubliczne a Ustawa 2.0". 

Czytaj więcej...

Kolejna debata z cyklu Polskie drogi do niepodległości!

Już w środę, tj. 29 listopada br. o godz. 17.30 w Sali Senatu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej odbędzie się kolejna debata z cyklu Polskie drogi do niepodległości. Tematyką trzeciej już części obrad będzie upadek Państwa Polskiego w końcu XVIII w.

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl