Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Student KPSW w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018. W tym zacnym gronie znalazł się student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Pan Martin Brzeziński.
 

Na rok akademicki 2017/2018 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów.
Do oceny wniosków został powołany Zespół, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztuki. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków. Zostały one ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl