Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Zapraszamy do udziału w sympozjum

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym pt. "Dialog w Kulturze Pedagogicznej. O nowe horyzonty zaangażowania edukacyjnego (z udziałem podmiotów dialogu edukacyjnego w regionie)". Sympozjum odbędzie się 10 grudnia 2017 roku, w godzinach 12:00 - 17:00 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Inicjatywa organizowana jest przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Program Sympozjum

Rozmowy podejmowane podczas Sympozjum mają na celu tworzenie perspektywy dialogu dla integracji ponadstandardowych działań edukacyjnych, szczególnie inicjatyw o charakterze akademickim oraz przestrzeni badawczej pedagogiki i reszty humanistyki i nauk społecznych. Te dwa przeplatające się w dialogu edukacyjnym zakresy działań mają na celu: otwarcie nowych obszarów (integracji) dla działań oświatowych i inicjatywy edukacyjnej oraz intensyfikację badań pedagogicznych czy badań nad edukacją.  W związku z powyższym proponujemy dyskusję w dwóch obszarach problemowych:  1) współpraca podmiotów w regionie na rzecz dialogu w zakresie wspólnego rozwijania strategii rozwoju integralnej edukacji osób/instytucji/podmiotów niezależnie od wieku, etapu edukacyjnego, płci, wykształcenia i innych czynników różnicujących. 2)  pedagogiki i jej komunikacji z innymi dyscyplinami humanistyki i nauk społecznych w zakresie postulatu integralności badawczej i intensyfikacji poznania. 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl