Wyszukiwarka

Celem działań  Firmy Skraw- Mech Sp. z o.o.  jest osiągniecie wiodącej pozycji na rynku nie tylko w zakresie cięcia laserowego, konstrukcji i obróbki skrawaniem, ale także sukcesywne poszerzanie zakresu naszych usług, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta

Młodszy specjalista ds. analiz i raportowania w dziale kontrolingu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • analiza danych produkcyjnych i sprzedażowych
 • stałe monitorowanie przepływu oraz jakości danych
 • przygotowywanie raportów cyklicznych oraz analiz ad-hoc
 • proponowanie usprawnień oraz nowych rozwiązań analitycznych

Wymagania:

 • wysokie umiejętności analityczne
 • skrupulatność
 • znajomość MS Excel w stopniu co najmniej dobrym
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych
 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • mile widziane wykształcenie o profilu matematycznym lub pokrewnym
 • znajomość problematyki rachunkowości zarządczej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji (CV) wraz z zamieszczoną w treści klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż:

 1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniczny SKRAW-MECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082), przy ul. Zygmunta Augusta 11,
 2. w sprawie Ochrony Danych Osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@skraw-mech.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji,
 4. podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana także innych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji,
 6. odbiorcą moich danych osobowych, poza administratorem, będą:

1)  upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,

2)  w przypadku zaproszenia Pani/Pana na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,

3)  w przypadku podjęcia decyzji o Pani/Pana zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy,

 1. przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 3. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać od Pani/Pana informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 21.09.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWO-KSIĘGOWEGO MAŁGORZATA TRYT

Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie pełnej księgowości 
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych 
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz analiz na zlecenie zarządu
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami oraz instytucjami rządowymi
 • Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej

Wymagania:

 • co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, praktyczna znajomość prawa podatkowego
 • Doświadczenie w biurze rachunkowym będzie dodatkowym atutem
 • Wykształcenie kierunkowe: ekonomia, finanse, bankowość
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy poprzedzoną okresem próbnym;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania
 • samodzielne stanowisko z możliwością rozwoju zawodowego;
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Składane aplikacje powinny zawierać poniższe oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Aplikuj teraz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Dhs Investments Spółka z o.o.

DHS INVESTMENTS Spółka z o.o. jest firmą o ugruntowanej pozycji w skali kraju, specjalizującą się od wielu lat
w doradztwie prawnym i ekonomicznym związanym z procesami inwestycyjnymi.

Ekonomista - Analityk Finansowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 Opis stanowiska:

 • przygotowywanie analiz ekonomicznych i finansowych
 • sporządzanie biznesplanów i studiów wykonalności do projektów inwestycyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem finansowania projektów inwestycyjnych oraz ich rozliczaniem 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • sprawne poruszanie się w obszarze analizy finansowej oraz rachunkowości
 • zdolności analityczne
 • komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy
 • terminowość, dokładność, wysoka kultura osobista
 • sprawna obsługa powszechnie dostępnych programów informatycznych
 • chęć uczenia się i podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • godziwe wynagrodzenie wraz z motywacyjnym systemem premiowym
 • możliwość zdobywania  doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • szkolenia merytoryczne
 • wsparcie informatyczne
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez DHS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest DHS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 12.10.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Białe Błota (pow. bydgoski), kujawsko-pomorski

Stara Mydlarnia Producent Kosmetyków Naturalnych

poszukuje osoby na stanowisko:

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Miejsce pracy: Stara Mydlarnia - Białe Błota k. Bydgoszczy

Opis stanowiska:

 • bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów,
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

Oczekiwania:

 • praktyczna znajomość z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości,
 • wykształcenie wyższe - preferowane w obszarze finansów i księgowości,
 • znajomość programu oprogramowania firmy INSERT – Subiekt, Rewizor,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • znajomość języka angielskiego (będzie dodatkowym atutem).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji.

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, CV prosimy przesłać za pomocą przycisku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz z poniższą klauzulą.
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę dla Stara Mydlarnia Sp. z o.o. Sp.K. ul. Stawki nr 2A/1, 00-193 Warszawa; Biuro Główne: 86-005 Białe Błota, ul. Barwinkowa 27 na: przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

BRYGIDA GRZEGORZ B&K BIURO PODATKOWE

W związku z dynamicznym rozwojem biura B&K Biuro Podatkowe

Poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Obowiązki:

 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych i świadectw pracy,
 • Naliczanie wynagrodzeń,
 • Ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień, itp.,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i zaświadczeń dla pracowników.

Wymagania:

 • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność posługiwania się programami kadrowo-płacowymi (preferowane: Comarch ERP     Optima),
 • Znajomość programu Płatnik,
 • Praktyczna znajomość MS Office (w szczególności Excel)

Umiejętności:

 • Dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Analiza sytuacji i rozwiązywanie problemów,
 • Wysoka orientacja na cele oraz odpowiedzialność za realizowane zadania.

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prężnie rozwijającej się Firmie,
 • Stabilne zatrudnienie oparte na zasadach partnerstwa i dobrej współpracy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania. 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Volex plc jest czołowym producentem wiązek kablowych miedzianych i światłowodowych, kabli zasilających i systemów kablowych notowanym na giełdzie londyńskiej. Firma prowadzi działalność w Europie i Azji. Volex Poland Sp. z o.o. jest jednym z ramion produkcyjnych w ramach Grupy. Specjalizujemy się w produkcji wiązek kablowych dla europejskich klientów z branży telekomunikacyjnej i medycznej. Firma działa wyłącznie w Bydgoszczy, gdzie zatrudnia około 350 pracowników.

 

W naszej lokalizacji działa centrum finansowe rozliczające wszystkie europejskie jednostki Volex plc. W związku z jego rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku będzie pracowała w różnych komórkach firmowego Centrum Usług Księgowych na Europę (Należności, Zobowiązania, Księga Główna) w wymiarze całego etatu. Jeśli jesteś osobą, która zna język angielski i chce rozpocząć pracę i zdobyć doświadczenie w finansach i księgowości – czekamy na Twoją aplikację.

Obowiązki:

 • Codzienny kontakt z klientami i/lub dostawcami w zakresie obsługi rozarchunków.
 • Księgowanie dokumentów sprzedaży i/lub zakupu.
 • Kontrola spływu dokumentów w zakresie sprzedaży krajowej, eksportowej i WDT oraz księgowania w obszarach tych sprzedaży.
 • Dystrybucja dokumentów sprzedaży.
 • Udział w miesięcznych rozliczeniach rozrachunków i kont księgi głównej.
 • Wsparcie zespołu w innych czynnościach administracyjnych.
 • Udział w projektach usprawniających istniejące procesy w firmie.

Nasze wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny- oprogramowanie, dokumentacja i komunikacja w języku angielskim)
 • Bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, dokładność, samodzielność.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Praktyczna znajomość MS Office (zwłaszcza MS Excel).
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Minimum wykształcenie średnie ekonomiczne lub średnie ogólne i skończony kurs rachunkowości (studia wyższe ekonomicze ukończone bądź rozpoczęte będą atutem).
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z systemem ERP.
 • Mile widziane doświadczenie w dziale księgowości międzynarodowej firmy produkcyjnej lub w organizacji typu SSC.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w wymiarze całego etatu.
 • Pracę w międzynarodowej firmie o wysokich standardach, w przyjaznym zespole.
 • Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia i rozwoju zawodowego.
 • Szkolenia.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Pakiet socjalny: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do posiłków, dofinansowanie do wypoczynku, itp.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV i z dopiskiem „Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy w dziale Księgowości” do dnia 17.11.2018 za pomocą przycisku, bądź dostarczenie dokumentów do działu Zasobów Ludzkich pokój 215.

Lub przesłanie ich na adres pocztowy:

Volex Poland Sp. z o.o., ul. Podłużna 11-13, 85-790 Bydgoszcz

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

 

www.volex.com

 

Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.

 

 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Volex Poland sp. z o.o. 85-790 Bydgoszcz, ul. Podłużna 11-13, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Volex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podłużnej 11-13. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 21 § 1 i 4 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt. a, c i f RODO. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.