Wyszukiwarka

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

zatrudni na stanowisko

Informatyk

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Opis stanowiska:

 • zapewnienie wsparcia w obszarze infrastruktury IT - MS Windows Server 2003-2016/Linux/ Fortigate/.
 • konfigurowanie oraz serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,
 • zarządzanie systemami bazodanowymi MSSQL/MySQL/ Postgress,
 • praca nad doskonaleniem i usprawnianiem systemu,
 • wsparcie procesu zamówień i zakupów sprzętu IT,
 • wykonywanie wdrożeń nowych wersji aplikacji,
 • instalacje aplikacji biznesowych w środowisku Windows,
 • zarządzanie sprzętem IT,
 • zarządzanie stroną www,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla użytkowników systemów informatycznych i programów użytkowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (możliwość zatrudnienia studentów ostatnich lat studiów),
 • znajomość systemów Windows XP - 10 i MS Office na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i użytkowników,
 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Mile widziane są również:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość administracji systemami i aplikacjami w środowisku Linux,
 • znajomość systemu monitoringu usług np. Zabbix, Dude lub Nagios,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym komunikację w zakresie zagadnień technicznych,
 • doświadczenie w zakresie technicznego koordynowania wdrożeń rozwiązań IT.

Oferujemy:

 • pracę w  instytucji finansowej z wieloletnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) do dnia 31.10.2018 r.
klikając w przycisk aplikowania.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy (ul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz).
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bsbydgoszcz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi procesu rekrutacji w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. Podstawą prawna przetwarzania jest:

1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

2) podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

3) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie przekazanych danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

4) dochodzenie lub obrona praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo nieodpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Okres przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych – zakończenia procesu rekrutacji).
 3. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi żądania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

W przesłanym CV proszę zamieścić klauzulę o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy przy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz, zawartych w przesłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego.”

 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.