Wyszukiwarka

Wspieramy w rozwoju firmy i instytucje poprzez efektywne doradztwo biznesowe w obszarze zasobów ludzkich, projektów inwestycyjnych i rozwojowych.
 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Specjalizujemy się w przygotowaniu oraz realizacji projektów szkoleniowych, inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.
 

Aktualnie do naszego biura poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik administracyjny

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Opis stanowiska:

 • bieżąca obsługa realizowanych projektów UE,
 • obsługa korespondencji,
 • realizacja działań promocyjnych i marketingowych,
 • bieżące czynności administracyjne,
 • bieżąca obsługa biura.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie lub ostatni rok studiów,
 • wiedza z zakresu funduszy unijnych,
 • bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętności analityczne, systematyczność i dokładność,
 • umiejętność zbierania i weryfikowania danych,
 • kreatywność, umiejętność szybkiego uczenia się.

Oferujemy:

 • możliwość stałej, długofalowej współpracy,
 • ciekawą, dającą wiele satysfakcji pracę,
 • możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia kwalifikacji w gronie profesjonalistów,
 • doskonałą atmosferę pracy oraz indywidualne podejście do pracownika.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do investHR Cezary Urbański (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem praca@investhr.pl.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest investHR Cezary Urbański z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wolnej 7/25. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@investhr.pl.

2) Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie danych osobowych wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu Pracy) lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, a w zakresie pozostałych danych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

2. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3) Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

4) Okres przechowywania danych - Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres niezbędny do zatrudnienia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy.

5) Odbiorcy danych osobowych - Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

6) Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7) W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem info@investhr.pl

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 17.12.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

ARKADA INVEST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W związku z ciągłym rozwojem,  jeden z czołowych deweloperów - Arkada Invest, poszukuje osoby na stanowisko:

Sekretarka – Asystentka zarządu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zadania:

 • Obsługa sekretariatu firmy;
 • Wsparcie organizacyjne Zarządu oraz Działu Sprzedaży;
 • Organizacja i obsługa oficjalnych spotkań w siedzibie firmy;
 • Administracja biura (współpraca z dostawcami, zapewnianie dostępności materiałów biurowych itp.);
 • Koordynowanie obiegu oraz ewidencja faktur, umów, korespondencji oraz innych dokumentów;
 • Prowadzenie rejestru umów, aktów normatywnych i pełnomocnictw;
 • Tworzenie pism, wsparcie w tworzeniu umów i innych dokumentów;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych;
 • Obsługa wybranych systemów IT, w tym systemu CMS.

Wymagania:

 • Znajomość zasad etykiety biznesowej oraz savoir-vivre;
 • Spostrzegawczość, dbałość o szczegóły, profesjonalizm;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
 • Umiejętność sporządzania pism formalnych;
 • Pozytywne nastawienie do świata i ludzi;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, zwłaszcza pakietu MS Office (word, excel, power point);
 • Umiejętność szybkiego uczenia się;
 • Mile widziane osoby po kierunkach: Prawo, Administracja, Zarządzanie.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w renomowanej firmie deweloperskiej;
 • Możliwość rozwoju osobistego;
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy (centrum Bydgoszczy);
 • Udział w wielu ciekawych projektach;
 • Pracę w wymiarze 8h dziennie;
 • Współpracę z dynamicznym zespołem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji ze zdjęciem (CV oraz List motywacyjny) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do celów rekrutacji klikając na przycisk "Aplikuj". Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikuj teraz

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Arkada Invest Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gajowa 27, 85-087 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Rail Capital Partners Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Asystent/Asystentka Biura Zarządu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Rail Capital Partners sp. z o.o. jest spółką typu „ROSCO” tzn. spółką posiadającą lokomotywy i dzierżawiącą je przewoźnikom kolejowym. Spółka została powołana do życia w 2012 roku z w celu dzierżawienia klientom nowoczesnych lokomotyw. Właścicielem Spółki jest Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZAN („Fundusz”), którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. Główna działalność biznesowa Spółki skupiona jest organizacyjnie w następujących segmentach:

 • Dzierżawa / leasing pojazdów trakcyjnych;
 • Utrzymanie pojazdów trakcyjnych.

Ogólne zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:

 

Zgłoszenia należy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj do dnia 17.01.2019r.

Do zgłoszenia osoby ubiegające się o stanowisko powinny dołączyć:

 • List motywacyjny;
 • Życiorys (CV);
 • Informację o adresie do korespondencji i telefonie kontaktowym;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zebranie referencji o kandydacie (o ile zostanie zakwalifikowany do grupy finalnych kandydatów).

Od osób ubiegających się o stanowisko oczekiwane będą:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność;
 • Dokładność i dobra organizacja pracy;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Rozwinięte zdolności interpersonalne.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość Prawa Pracy;
 • Znajomość Kodeksu Spółek Handlowych;

Od osób ubiegających się o stanowisko wymagane będą:

 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Nienaganny przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zakres obowiązków / odpowiedzialność:

 • Głównym obowiązkiem osób na wyżej wymienionym stanowisku będzie nadzorowanie umów związanych z biurem i jego utrzymaniem;
 • Prowadzenie kalendarza i organizację spotkań zarządu;
 • Rozliczanie faktur i delegacji;
 • Organizacja przetargów, zakupów i zapytań zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi firmy;
 • Wsparcie PR.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole o wieloletnich tradycjach kolejowych;
 • Możliwość udziału w dynamicznym rozwoju firmy;
 • Otwartość na nowe projekty;
 • Atrakcyjny system motywacyjny;
 • Pakiet socjalny;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

APLIKUJ

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Aplikujący na stanowisko deklaruje że:
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję aplikując na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję aplikując na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji na takie same lub inne stanowiska pracy. Administratorem danych jest „Rail Capital Partners” sp. z o.o. („RCP”; adres: Bronikowskiego 12a, 85-426 Bydgoszcz). Podanie danych jest dobrowolne, są one
wykorzystywane dla celów rekrutacji prowadzonych przez RCP, na podstawie zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których RCP prowadzi rekrutacje. Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Voessing Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. administracji

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Charakterystyka obowiązków:

 • administracja korespondencją przychodzącą i wychodzącą
 • koordynacja przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów
 • sporządzanie pism i dokumentów
 • administracyjne wsparcie przełożonych w codziennych zadaniach
 • możliwość dalszego rozwoju w jednym z wybranych kierunków:
  • zarządzanie umowami (m.in. przygotowywanie i weryfikacja  umów, nadzorowanie procesu zawierania umów, wsparcie w procesie negocjacji)
  • controlling projektów (m.in. wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu rozliczeń, aktualizacja baz danych, współpraca z działem finansów)
  • zamówienia publiczne (m.in. monitorowanie rynku zamówień, analiza treści specyfikacji i zapytań ofertowych, przygotowywanie ofert przetargowych i prowadzenie procesu przetargowego)
  • marketing (m.in. dbanie o wizerunek firmy, przygotowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, prowadzenie strony internetowej i stron mediów społecznościowych, organizacja imprez i spotkań)

Wymagania:

 • praktyczna znajomość programów komputerowych, w szczególności środowiska MS Office
 • mile widziane doświadczenie w jednym z wybranych kierunków poparte odpowiednim wykształceniem: zarządzanie umowami, controlling projektów, zamówienia publiczne, marketing, administracja
 • obsługa urządzeń biurowych
 • odpowiedzialność, samodyscyplina, dokładność
 • zdolności organizacyjne oraz komunikacyjne
 • chęć dalszego rozwoju
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania
 • dodatkowe premie
 • stabilną pracę w międzynarodowym środowisku dynamicznie rozwijającej się firmy
 • szeroki pakiet benefitów, m.in.: prywatną opiekę medyczną, Multisport, ubezpieczenie na życie
 • możliwość rozwoju i dalszego kształcenia oraz zdobycia nowych doświadczeń

 

Aplikuj teraz

Proszę dodać do CV klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu i/lub moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.pracuj.pl – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 04.01.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Białe Błota

Stara Mydlarnia Producent Kosmetyków Naturalnych

poszukuje osoby na stanowisko:

Asystentka Biura Zarządu

Miejsce pracy: Bydgoszcz, Białe Błota (pow. bydgoski)
Nr ref.: Miejsce pracy: Białe Błota / Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • obsługa i koordynacja połączeń telefonicznych,
 • prowadzenie ewidencji korespondencyjnej (w tym elektronicznej) przychodzącej i wychodzącej Spółki oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 • współpraca z firmami kurierskimi i pocztą,
 • prowadzenie bazy danych adresowych i telefonicznych na potrzeby Spółki,
 • kontakt z klientami oraz współpracownikami firmy,
 • fakturowanie klientów oraz bieżące rozpatrywanie reklamacji,
 • wsparcie w przygotowaniu akt i dokumentów dla Biura Zarządu,
 • zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania biura,
 • zaopatrywanie biura w materiały biurowe i artykuły spożywcze,
 • archiwizacja i przechowywanie dokumentów firmowych,
 • drukowanie, kopiowanie i kompletowanie dokumentów,
 • prowadzenie terminarza sali konferencyjnej,
 • organizacja spotkań biznesowych,
 • wykonywanie dodatkowych zadań nadrzędnych.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata,
 • obsługa komputera (pakiet Office) oraz mile widziana znajomość programu Subiekt,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów interpersonalnych,
 • wysoka kultura osobista.
 • umowę o pracę
 • stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • miłą atmosferę oraz dobre warunki pracy
 • możliwość rozwoju osobistego i zdobywania doświadczenia w prężnie rozwijającej się firmie

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, CV prosimy przesłać za pomocą przycisku.

Aplikuj

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz z poniższą klauzulą.
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stara Mydlarnia sp. z o.o.,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Belma Accessories Systems Sp. z o.o. największy w regionie producent i eksporter wyrobów z blach w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do swojej siedziby Kandydatów na stanowisko:

Asystent/ka Zarządu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

WYMAGANIA:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Asystenta/ki Zarządu (powyżej roku)
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, a zwłaszcza Microsoft Office oraz Microsoft Outlook Calendar
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Prawo jazdy kat. B

ZADANIA I OBOWIĄZKI:

 • Bieżące prace administracyjno-biurowe
 • Prowadzenie kalendarza spotkań Zarządu
 • Kompleksowa organizacja podróży służbowych (w tym zagranicznych)
 • Zarządzanie flotą samochodową
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji, dokumentów i informacji
 • Przygotowywanie prezentacji i zestawień
 • Organizacja i obsługa spotkań biznesowych
 • Dbanie o wizerunek firmy

OFERTA:

 • Wysokie wynagrodzenie podstawowe
 • Bardzo atrakcyjny system premiowania
 • Rozbudowany pakiet socjalny:
  • Wysokie świadczenia świąteczne
  • Dofinansowanie posiłków we własnej stołówce
  • Prywatna opieka medyczna
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Możliwość awansu
 • Szkolenia


Aplikacje prosimy przysyłać za pomocą przycisku:

 

Wysyłając aplikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Belma AS Sp z o.o. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczasz, że poinformowano Ciebie, iż: Administratorem danych osobowych jest Belma AS Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach 86-005, ul. Łochowska 69. Masz prawo do dostępu do swoich danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę zgodnie z procedurą. 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Sybilla Technologies, sp. z o.o. (ST) provides industry standards’-based IT solutions for the scientific research and development that can also be applied in the general public domain. We focus on the fields of observational astronomy, astrophysics and psychophysiology (smart clothes), and utilize the contemporary approach and modern software architecture, and techniques to address the needs and optimize the work in these.

 

ST intends to capitalize on the accession of Poland to ESA, EU SST, the developing interest in the area of professional, ground-based astronomical observatories and amateur, standalone telescopes by taking advantage of the profound knowledge in the field of the observational astrophysics and deep understanding of the novel technologies required for successful IT expert systems delivery. Company helps to operate more than twelve telescopes on five continents and is developing software for the next six to come online in next three years.

 

The mission of Sybilla Technologies is to become the premier provider of the software for autonomous and robotic telescopes and telescope networks for both, the amateurs and professionals.

 

Sybilla Technologies is dedicated to building long-term relationships with customers through quality training and customer support and aims to be recognized as the leading company in Europe in the field of autonomous astronomical observatories’ software.

Specjalista ds. Administracyjno - Księgowych

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Wynagrodzenie: 4 - 6 tys. zł

Opis stanowiska pracy

Poszukujemy specjalisty ds. administracyjno-księgowych posiadającego doświadczenie w koordynacji pracy firmy w tym zakresie. Rzetelność, umiejętności organizacyjne, dbałość o szczegóły oraz umiejętność współpracy w zespole będą kluczowe na tym stanowisku, gdzie dobry kontakt z klientami, podwykonawcami oraz pracownikami jest niezwykle istotny dla rozwoju firmy oraz efektywnej realizacji międzynarodowych kontraktów.

 

Sybilla Technologies jest dostawcą eksperckich rozwiązań informatycznych oraz operatorem 12 robotycznych obserwatoriów na 5 kontynentach i systematycznie poszerza swoją bazę klientów oraz produktów. W naszej działalności zajmujemy się automatyzacją procesu obserwacji obiektów w przestrzeni kosmicznej w celach: naukowych (gwiazdy, planety, galaktyki), edukacyjnych oraz komercyjnych (satelity, śmieci kosmiczne, asteroidy). Współpracujemy z komercyjnymi i naukowymi jednostkami na całym świecie, włączając w to Polską i Europejską Agencją Kosmiczną.

 

Zadania:

 1. Koordynacja finansowa i administracyjno-prawna:
  • bieżący kontakt z księgowością zewnętrzną,
  • nadzór administracyjno-księgowy nad realizacją kontraktów firmy,
  • opracowanie sprawozdań i raportów okresowych we współpracy z księgowością i koordynatorami projektów,
  • ciągła analiza stanu finansów, generowanie raportów, przewidywanie przyszłych zobowiązań i należności,
  • kontrola i spisy wszystkich stanów magazynowych, majątku ruchomego,
  • nadzór nad harmonogramem wydatków projektowych,
  • opisywanie faktur w porozumieniu z koordynatorami merytorycznymi,
  • nadzór od strony finansowo - formalnej nad projektami,
  • bieżący kontakt z koordynatorami merytorycznymi projektów,
  • bieżący kontakt z pracownikami, m.in rozliczenie delegacji,
  • realizacja płatności.
    
 2. Wsparcie prowadzenie projektów:
  • bieżący kontakt z podwykonawcami i klientami,
  • przygotowywanie stenogramów ze spotkań i telekonferencji w języku angielskim i polskim,
  • przygotowywanie prezentacji i monitorowanie postępów projektowych we współpracy z liderami dziedzinowymi projektów.
    
 3. Polityka firmy:
  • nadzór i tworzenie polityk organizacji,
  • kontrola przetwarzanych danych osobowych.
    
 4. Kadry:
  • przygotowywanie umów z pracownikami i współpracownikami,
  • prowadzenie ksiąg pracowników: urlopy, bhp, szkolenia.
    
 5. Biuro:
  • bieżące prace biurowe - obsługa skrzynki mailowej, odpowiednie przekierowywanie informacji, skanowanie dokumentów,
  • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wysyłanie/odbieranie korespondencji z poczty/firm kurierskich.

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku oraz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, administracja, ścisłe).
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności programów Word, Excel, Power Point, Outlook.
 • Dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, terminowość, dokładność, operatywność, umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy z klientem.
 • Prawo jazdy kat B.

Oferujemy

 • elastyczne godziny pracy (także praca zdalna i na niepełny etat w Bydgoszczy lub Toruniu),
 • pracę w twórczym i dynamicznym zespole,
 • szansę rozwijania kwalifikacji i kariery zawodowej we współpracy z klientami na całym świecie, agencjami kosmicznymi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Sybilla Technologies Sp. z o.o. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Sybilla Technologies Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem iodo@sybillatechnologies.com.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 90 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.

 

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem iodo@sybillatechnologies.com.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

BKT Elektronik Sp. z o.o. jest wiodącym na polskim rynku producentem i dostawcą szaf i obudów ICT, systemu okablowania strukturalnego, rozwiązań światłowodowych oraz innych produktów związanych z infrastrukturą ICT. Działamy na rzecz branż: telekomunikacyjnej, informatycznej oraz automatyki przemysłu. Współpracujemy z sukcesem od 20 lat z najbardziej wymagającymi klientami z obszaru B2B zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej. W związku z rozwojem biura projektowego w Katowicach poszukujemy pracowników na stanowisko:

Asystent/ka Biura Zarządu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Opis stanowiska:

 • Obsługa administracyjno-organizacyjna sekretariatu
 • Organizacja krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 • Koordynacja obiegu dokumentów oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji
 • Przygotowywanie i obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • Współpraca z działem księgowości i kadr w zakresie prowadzenia dokumentacji firmowej
 • Przyjmowanie gości firmy, w tym zagranicznych
 • Organizacja i obsługa spotkań biznesowych
 • Załatwianie spraw urzędowych
 • Nadzór na dokumentacją archiwalną
 • Nadzorowanie floty samochodów
 • Sporządzanie zestawień, raportów, protokołów dla potrzeb wewnętrznych firmy

Wymagania: 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Doświadczenie na stanowisku asystentki Zarządu powyżej roku
 • Bardzo dobra znajomości pakietu biurowego MS Office (Word, Excel i Outlook)
 • Samodzielność oraz bardzo dobre zdolności organizacyjne
 • Skrupulatność, wielozadaniowość oraz dokładność w pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • szanse realizacji ambicji zawodowych w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych:
  • wysokie świadczenia świąteczne
  • dofinansowanie posiłków we własnej stołówce
  • prywatna opieka medyczna
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zgłaszanie się poprzez kliknięcie w link Aplikuj, co jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BKT Elektronik Sp z o.o. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest BKT Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach 86-005, ul. Łochowska 69; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: praca@bkte.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Pracownik biurowy z j. rosyjskim

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników
 • prowadzenie bazy danych 
 • współpraca z lokalnymi koordynatorami
 • kontakt z urzędami
 • inne bieżące prace administracyjno - biurowe;

Oczekujemy od Ciebie:

 • Dobrej znajomości języka rosyjskiego i polskiego (warunek konieczny)
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • Zaangażowania i zapału do pracy
 • Dobrej organizacji pracy;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Dlatego warto u nas pracować:

 • Oferujemy możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń w energicznym i międzynarodowym zespole
 • Wprowadzenie do pracy oraz niezbędne szkolenie
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym)
 • System premiowy
 • Narzędzia pracy: telefon i laptop
 • Dbamy o dobrą atmosferę w pracy.
 • Będziesz pracował w firmie o stabilnej pozycji rynkowej, wśród osób, które lubią swoją pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj teraz

Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w Twojej aplikacji (m.in. CV) jest pracodawca. Pracodawca przekaże Ci informacje jak przetwarza Twoje dane osobowe niezwłocznie po otrzymaniu Twojej aplikacji. Jeżeli nie zgadzasz się na taką procedurę, prosimy o nieprzesyłanie aplikacji na to ogłoszenie

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przesłanych w odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GREMI PERSONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GREMI PERSONAL Sp. z o.o. moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania niniejszego dokumentu na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest GREMI PERSONAL z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1415, 80-855 Gdańsk. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.