Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki

Program MODN 2016

Program

V Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki
 

30 maja – 5 czerwca 2016 roku

 

 

30 maja 2016 (poniedziałek)

Kampus Kujawsko-Pomorskiej

Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57


11.00 - Uroczysta Inauguracja V Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki  (Sala Senatu, budynek B, III p.)

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

9.30-10.00 – „Ta szara piechota !?” O barwnych losach 66. kaszubskiego pułku piechoty opowiada Stowarzyszenie Twierdza Chełmno (sala 210C)
10.00-11.00 – Symulacja rozprawy sądowej – studenci WPAiE pod kierunkiem dr Wiesława Juchacza (sala 103C)

11.00- 14.00 – III Studencka Konferencja Naukowa pt.„Współczesne Problemy Prawa” (Sala Senatu, budynek B, III p.)
11.00-11.10 Otwarcie Konferencji JM Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej

Moderator: dr Wiesław Juchacz:
11.10-11.20 – Aleksandra Grzonka (Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy), Egzekucja obowiązku szkolnego
11.20-11.30
– Paweł Rybacki (Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy), O wpływie inflacji prawa na gospodarkę na wybranych przykładach
11.30-11.40 Angelika Mrugowska, Karta Dużej Rodziny

11.40-11.50 Daria Romiej, Respektowanie praw zwierząt w świetle polskiego prawa
11.50-12.00 Krzysztof Oleksy, Komornik sądowy – funkcje i uprawnienia
12.00-12.10 Elwira Maria Pawlak, Projekt ustawy o działaniach antyterrorysty-cznych– w trosce o bezpieczeństwo Polaków, czy próba inwigilacji?
12.10-12.20 – Włodzimierz Jopek, Ochotnicze straże pożarne jako sposób na życie. Podstawy prawne ich funkcjonowania i ich rola w społeczeństwie
12.20-12.40 Przerwa kawowa (sala 202C)
12.40-12.50 Anna Stachowicz, Zamówienia publiczne wybrane problemy
12.50-13.00 Estera Marchlerczyk, Windykacja należności
13.00-13.10 mgr Tomasz Kosicki, Dyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych
13.10-13.20 – dr Magdalena Micińska-Bojarek, III sektor czy V kolumna pozycja prawna organizacji pozarządowych w Federacji Rosyjskiej
13.20-13.30 Monika Denys, Wybrane problemy obszarowej ochrony przyrody
13.30-13.40 – Marzena Śliwa, Rola WWF w ochronie zagrożonych gatunków. Doświadczenia polski
13.40-15.50 – Paulina Zabłocka, Ochrona gatunkowa niedźwiedzia białego – aspekt administracyjno-prawn
13.50-14.00 dr Emilia Wieczorek, Posprzedażowa ochrona konsumentów
Dyskusja, zamknięcie konferencji

14.00-15.00 – „Prawo a wychowanie obywateli” – wykład, prof. nadzw. KPSW, dr hab. Marek Czachorowski (sala 203C) - ODWOŁANE! Wykład wygłoszony będzie na międzynarodowej konferencji "Jeden Świat Wiele Kultur" w dniach 27-28 października 2016 r.

10.00-11.30System Monitorowania Rozwoju STRATEG –warsztaty komputerowe –Urząd Statystyczny w Bydgoszczy*

 

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

12.00 X edycja dyktanda z języka angielskiego – dr Dariusz Pestka (sala 6A)*

 

 31 maja (wtorek)

Kampus Kujawsko-Pomorskiej

Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57

  

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

10.00-12.00 – wykłady kadry naukowej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego Łuck, Ukraina (sala 112C):
               – „Ukraina: energooszczędna gospodarka” – prof. dr hab. Liubov Lipych, Dziekan Instytutu Ekonomii i Zarządzania;

               – „Czynniki innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw sektora usług w Polsce i na Ukrainie”– dr hab. Oksana Polinkevych, docent, kierownik Katedry Ekonomii i Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw WUN;

               – „Technologie informacyjne w transformacji gospodarki Ukrainy”– dr nauk ekonomicznych (PhD) Oksana Khilukha, docent Katedry Ekonomii i Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw WUN;

               – „Uwarunkowania rozwoju rolnictwa na Ukrainie” – dr nauk ekonomicznych (PhD), Anna Mokhnyuk, docent Katedry Ekonomiii Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw WUN

               –„Poziom życia ludności na Ukrainie i jej wpływ na możliwości rozwoju człowieka" dr nauk ekonomicznych (PhD) Svitlana Bortnik, docent Katedry Ekonomii i Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw WUN;

               – „Ocena analityczna efektywności i produkcji energii z biomasy” – dr nauk ekonomicznych (PhD) Larysa Yushchyshyna, docent Katedry Ekonomii i Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw WUN;

               – „Badania statystyczne: rozrodczość ludności na Wołyniu” – dr nauk ekonomicznych Svitlana Begun (PhD), docent Katedry Rachunkowości i audytu.

11.50-12.10 – przerwa kawowa (sala 110C)

12.00-13.30 – „Interesująca ekonomia” – wykłady kadry naukowej KPSW dotyczące badań własnych prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Czyżewskizespół: prof. nadzw. KPSW, dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. KPSW, dr Roman Sass, dr Marek Gałązka, dr Janina Kotlińska, mgr Dariusz Czakowski, mgr Maryla Bieniek-Majka (sala 112C).Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

 

Warsztaty dla szkół gimnazjalnych i średnich*:
9.30-10.30 – „Socjologia na wesoło – czyli co nas dziwi w innych kulturach” –wykład z elementami warsztatów, dr Marta Chyła (sala 203C)
10.30-11.30 – „Analogie w ciągłości kultury– zabawa” – wykład + warsztat (grupa do 25 os.), prof. nadzw. KPSW, dr hab. Małgorzata Muszyńska (sala 102C)
11.30-12.30
Kreatywnie w szkole i poza szkołą” – warsztaty (grupa do 25 os.), dr Marta Małecka
(sala 102C)

 

2 czerwca (czwartek)

Kampus Kujawsko-Pomorskiej

Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57

 

Wydział Techniczny

 

10.00-11.00 – Aparatura do badań geotechnicznych i jej zastosowanie – warsztaty, dr inż. Romuald Kromplewski (sala 016A)*

 

Dzień Dziecka z Wydziałem Nauk Społecznych i Filologicznych

9.00-12.30 –  Zjazd Kreatywności Uniwersytetu Dzieci Alfa (sale: 102C, 210C, 302C, 310C)

 Zajęcia prowadzone przez Senat Uniwersytetu Dzieci Alfa:
Twórcze budowanie zespołu - tworzenie liny,
– Projektowanie opakowań dla ulubionych słodyczy,
Kreatywna geometria - stworzenie całości z fragmentarycznych figur,
Kreatywne opowieści na podst. piktogramów/symboli,
Konstrukcje przestrzenne z gazet,
Kreatywna lingwistyka,
– Twórczy menadżerowie (wymyślanie nowych słodyczy i nieistniejących zabawek),
Megarysunek grupy.

Zajęcia prowadzone przez pracowników KPSW*:
Metafory w myśleniu filozoficznym dzieci – warsztaty, prof. nadzw. KPSW, dr hab. Małgorzata Muszyńska,
Warsztaty literackie z niespodzianką – dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska,
Czy grupa zawsze może więcej? – warsztaty, dr Marta Chyła,
5 kroków do bycia kreatywnym - motywacje i mity - dr Marta Małecka.

10.30-11.00 przerwa dla dzieci (sala 309C)

 

10.00-12.00 – Wydział Otwartych dróg Uniwersytetu Międzypokoleniowego Omega przy KPSW w Bydgoszczy (sala 110C)
10.00-10.45 – „Bariery i protektory psychospołeczne - trening asertywności” – warsztaty dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (grupa 12-20 os.), mgr Anna Oborska (sala 202C)*
11.00-11.45 – „Metody radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne” – warsztaty dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (grupa do 20 os.), dr Magdalena Prentka (sala 202C)*


17.30-19.00 Spotkanie autorskie – promocja książki „Miasto – ogród”, prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta (Aula Magna – 214A)

 

3 czerwca 2016 (piątek)

Kampus Kujawsko-Pomorskiej

Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57

  

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

 

9.00 – Dyktando z języka niemieckiego (liczba uczestników bez ograniczeń) – prof. nadzw. KPSW, dr Piotr Zariczny (sala 6A)*

 

Wydział Techniczny

 9.00-10.00 – „Wdrażanie IP v6 w przedsiębiorstwach” wykład dr Jan Owedyk (sala 03A)
10.00-11.00 –„Bez AutoCADa jak bez ręki - ujawniamy tajemnice zaawansowanego programu wspomagającego prace inżynierskie” – warsztaty, dr inż. Joanna Gęsikowska (sala 209C)*
10.00-11.00 –„Geodezja” – wykład, dr inż. Jolanta Błędzka (sala 212C)
11.00-12.00 – „Bydgoszcz z lotu ptaka” – warsztaty, dr inż. Joanna Gęsikowska (sala 212C)*
11.00-12.00 Warsztaty geodezyjne – dr inż. Agnieszka Derezińska (sala 212C, zajęcia w terenie)*
12.00-13.00 – „Wytrzymałość materiałów budowlanych” – warsztaty, mgr inż. Sławomir Kosik (sala 016A)*
13.00-14.00 Review of Artificial intelligent (Neural Network, Fuzzy Logic, Genetic algorithm, Fractals) – wykład, prof. dr hab. Yaroslaw Vyklyuk, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Bukowińskiego (sala 212C)

11.00- 13.00 - „Miłość – instrukcja obsługi” – wykład, dr inż. Jacka Pulikowskiego (Aula Magna  – 214A)

13.00-14:00 - „Śladami naszych przodków – potomkowie polskich zesłańców" – wykład, Roman Ossipov, Sergey Suhodolsky, beneficjenci Programu Edukacyjno-Stypendialnego "STEP"
(Aula Magna – 214A)

 

  4 czerwca 2016 (sobota)

Kampus Kujawsko-Pomorskiej

Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57

 

  10.00-15.00 Piknik międzynarodowy, degustacja potraw, wspólne grillowanie, chleb ze smalcem (przed Kampusem KPSW)

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

  10.30-12.30 Spotkanie ze statystyką pt. „Statystyka i kłamstwo” - cykl wykładów przygotowanych przez pracowników Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (sala 301A):
  – wykład inauguracyjny pt. "Statystyka i kłamstwo" –  mgr inż. Barbara Ptaszyńska, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy;
 – wykłady pracowników Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy:

  • "Interpretacja informacji statystycznych"
  • "Tajemnica statystyczna"

  • "Rankingi/Rangowanie"

  • Statystyka w mediach".

  10.00-13.00 - Festyn dziecięcy dla najmłodszych m.in. konkursy z nagrodami, malowanie z bursztynkiem tj. malowanie twarzy, kolorowanki z motywem morza, przedszkola, malowanie rączkami na streczu farbami – zorganizowany przez

 

  Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

 

Warsztaty*:
9.40-10.40 (Neuro)mity w systemie edukacji – warsztaty, mgr Małgorzata Kozłowska (sala 102C)
11.00-12.00
– Ocenianie kształtujące w praktyce – warsztaty, mgr Małgorzata Kozłowska (sala 102C)


10.40-11.20 – Zhejiang Wanli University Chiny – wykład kadry profesorskiej Uniwersytetu w Chinach

 

Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych

Pora na Profesora:
9.00 –„Powtórzenie jako kategoria pedagogiczna”– seminarium naukowe, prof. nadzw. KPSW, dr hab. Małgorzata Muszyńska (sala 3C)
Cykl – Poznaj swojego mentora:
11.00 – Rozmowę studentów z prof. nadzw. KPSW, dr hab. Marią Kuchcińską - poprowadzi dr Marta Małecka (sala 3C)
Strefa Spotkań Autorów Aktywnych:
16.40 – „Studenci. Aspiracje – postawy – działania” - dr Marta Chyła (Aula Magna  – 214A)

 

12.00-16.30 Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Debaty penitencjarne: Polityka, wrażliwość, wyobraźnia i humanizm w praktyce i teorii penitencjarnej” organizowana przez Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" oraz Wydział Animacji Penitencjarnych i Wydział Opieki Postpenitencjarnej Uniwersytetu Międzypokoleniowego Omega przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej (Aula Magna – sala 214A).
13.30-13.50 – przerwa kawowa (sala 209A)

 

  

5 czerwca 2016 (niedziela)

Kampus Kujawsko-Pomorskiej

Szkoły Wyższej w Bydgoszcz

ul. Toruńska 55-57

 

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

 

Didaskalia doktoranckie:
9.00-10.00 - Projekt Kobieta - Laboratorium Naukowe Doktorantów HUMISTIC - mgr Daria Twaróg, mgr Joanna Grochowska, mgr Joanna Szefer (Aula Magna – 214A)
Wykłady otwarte:
10.00-10.45
– „Norma seksuologiczna a wychowanie seksualne w domu i w szkole” –
dr Justyna Ratkowska-Pasikowska (Aula Magna – 214A)
11.00-11.45 – „Od pomysłu do wyniku. Krytyczne momenty w prowadzeniu i raportowaniu badań empirycznych” – dr Sławomir Pasikowski (Aula Magna – 214A)

Spektakl teatralny:
12.00 – „Cios” - Spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy w reżyserii Justyny Mussal (Aula Magna  – 214A)

 

Wykłady otwarte i warsztaty:
12.30-13.30 – „Tajemnica efektywnej nauki, czyli jak tworzyć system szkolnictwa nastawiony na sukces” – wykład otwarty, dr Marta Małecka (sala 312C)
13.45-14.45 – „Jak myśleć? Program uczenia siebie i innych twórczego myślenia” – warsztaty metodyczne, dr Marta Małecka (sala 312C)*
15.00-16.00 – „Czy grupa jest zawsze lepsza od jednostki? Empiryczna weryfikacja teoretycznych koncepcji” – warsztaty metodyczne, dr Marta Chyła (sala 312C)*


12.00-13.00 – „Annexation of Crimea as an International Crime” – wykład, prof. Oleksandr Zadorozhnii (sala 112C)

 

 Wydział Techniczny

 13.00-14.00 – „Fizyka i jej zastosowanie” – wykład, prof. dr hab. Vasyl Chekurin, profesor Katedry bezpieczeństwa informatycznego Politechniki Lwowskiej (sala 112C)

 

Imprezy towarzyszące

Kampus Kujawsko-Pomorskiej

Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57 

 

– Starość w demotywatorach i fraszkach” – opiekun: prof. nadzw. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska. Wystawa obrazuje życie seniora w lekkim, żartobliwym tonie (Budynek C, parter, hol)

 

– Wystawa – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – opiekun: dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska

 

– Wystawa prac pracowników i dzieci przedszkoli i szkół z Bydgoszczy (Budynek C, piętro 1, hol)

 

– Wystawa – „Opieka i wychowanie na wesoło” – opiekun: prof. nadzw. KPSW, dr Maria Kuchcińska (Budynek C, parter, hol)

 

– 4 czerwca br. (sobota) godz. 15.00 – spotkanie studentów Filologii Angielskiej z przedstawicielem firmy OPONEO – prezentacja firmy i możliwości podjęcia pracy

 

– „Co gwarantuje nam Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku ?" – konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (finał i uroczyste wręczenie nagród podczas III Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy prawa” 30 maja 2016 roku)* Na warsztaty oraz dyktando z języka angielskiego i języka niemieckiego obowiązują zapisy:
kontakt –  rektorat@kpsw.edu.pl, tel. 52 365 84 26 lub 52 365 84 27.


 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie*

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl