Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki

Program MODN 2017

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Program
VI Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki
8 czerwca  – 11 czerwca 2017 roku


8 czerwca 2017 (czwartek)
Kampus Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57

9.30 uroczyste otwarcie VI Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki (MODN), Sala Senatu


Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych


10.00- 10.30 – warsztaty

1.Trening umiejętności intrapsychicznych – „Jak zintegrować swoje zmysły?”
Prowadząca: dr Magdalena Prentka
Liczba uczestników zajęć: 12-20 osób
Sala: 102C

2. Uczeń z niepełnosprawnością (kolega z klasy i przyjaciel) - z jakimi zaburzeniami w zachowaniu z jego strony można się spotkać
Prowadząca: dr Hanna Rudomska
Liczba uczestników zajęć: do 25 osób
Sala: 210C

11.00-11.30

1. Scouting, Sourcing, Gamification  – o nowoczesnych metodach rekrutacji pracowników
Prowadząca: dr Marta Małecka
Liczba uczestników zajęć: do 25 osób
Sala: 302C

2. Życie w innych kulturach – analiza porównawcza zachowań w obszarze relacji na świecie, wykład z elementami warsztatów
Prowadząca: dr Marta Chyła
Sala: 310C

3.
Metody radzenia sobie ze stresem t-echniki relaksacyjne.
Prowadząca: dr Magdalena Prentka
Liczba uczestników zajęć: do 20 osób
Sala: 110C

11.00- 12.00 - Dyktando z języka angielskiego dla szkół średnich (liczba uczestników bez ograniczeń), sala 17A

11.30 Kreatywnie w szkole i poza szkołą
Prowadząca:  dr Marta Małecka
Liczba uczestników zajęć: do 25 osób
Sala: 202C

12.00 Poznaj swoje mocne i słabe strony, czyli wykorzystanie nalaizy SWOT w zarządzaniu własnym rozwojem
Prowadząca: dr Marta Chyła
Liczba uczestników: do 25 osób
Sala: 202C

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

9:30 - IV Studencka Konferencja Naukowa  „Współczesne problemy Prawa”
Opiekun: dr Marta Czakowska, Sala Senatu

10.30 Spotkanie z władzami Wydziału – prezentacja kierunków oferowanych przez WPAiE
Prowadząca: – dr Beata Bazeli, sala 3C

11.00 - wykłady i warsztaty
1. Prawo a moralność – wykład - prof. nadzw. KPSW, dr hab. Marek Czachorowski, sala 108A
2. Jak stworzyć dobry budżet jednostki samorządu terytorialnego? - wykład z elementami warsztatu, prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janina Kotlińska, sala 107A
3. Egzekucje (lub ochrona praw pracowników lub aspekty bezpieczeństwa) poza granicami RP - dr Ewa Szuber-Bednarz, sala 115A

17.`30 Czynniki upadku Polski w XVIII wieku - debata z cyklu Polskie drogi do niepodległości, moderator: dr hab. Janusz Kutta, prof. nadzw. KPSW, Sala Senatu

9 czerwca  2017 (piątek)
Kampus Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

10.00 Uniwersytet Dzieci Alfa
Zjazd Sportowy (Mini wykłady dla dzieci, zajęcia sportowe, zajęcia ruchowe, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia plastyczne, nauka przez zabawę)
Inicjatywa przeznaczona dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych, sala: 202C, 210C

Wydział Techniczny

9.00  Wdrażanie IP v6 w przedsiębiorstwach - dr Jan Owedyk,  sala 03A

10.00
1. Bez AutoCAD-a jak bez ręki - ujawniamy tajemnice zaawansowanego programu wspomagającego prace inżynierskie - warsztaty, dr inż. Joanna Gęsikowska, sala 209C
2. Geodezja - wykład, dr inż. Jolanta Błędzka, sala 17A

11.00
1. Bydgoszcz z lotu ptaka-warsztaty fotogrametryczne - dr inż. Joanna Gęsikowska, sala 17A
2. Warsztaty geodezyjne - dr inż. Agnieszka Derezińska, zajęcia w terenie

12.00 Określenie wytrzymałości cegły na ściskanie - warsztaty, mgr inż. Sławomir Kosik, sala 016A

13.00
1.
. Aparatura do badań geotechnicznych i jej zastosowanie - warsztaty, dr inż. Romuald Kromplewski,  sala 016A
2. Review of Artificial intelligent (Neural Network, Fuzzy Logic, Genetic algorithm, Fractals) - wykład, prof. dr hab. Yaroslaw Vyklyuk, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Bukowińskiego, sala 115A

Przedszkole Bursztynek

15.00-18.00 – festyn w Bursztynku, ul. Bełzy 2 w Bydgoszczy (w programie m.in.:  małpi gaj, konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu)

 

10 czerwca 2017 (sobota)
Kampus Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57

07.30-20.30 – JUBILEUSZOWY X KAJAKOWY SPŁYW PAPIESKI rzeką Brdą na trasie Mylof- Woziwoda

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

10.25-11.10 Articles - one of superb "mysteries" of English? - dr Joanna Mstowska, sala 15A
10.25-11.10 Truth or myth? - a discussion based on the BBC production "North and South" - mgr Agnieszka Łaskawska-Baran, sala 201A
11.00 Stymulacja bazalna w pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualna – seminarium, dr Hanna Rudomska, sala 210C
12.00-12.50 Gerontologia - wprowadzenie do tematyki - prof. nadzw. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska, sala 112C
12.00-13.00 Socjologia tożsamości zbiorowych i konfliktów międzygrupowych - dr Marta Chyła, sala 301A
15.00 -16.00  Warsztaty metodyczne Learning how to learn English - dla uczniów klas ponadgimnazjalnych  - mgr Justyna Adamska, sala 115A
15.45-16.30 Dziedziny wychowania warunkujące sukces życiowy w społeczeństwie współczesnym - prof. nadzw. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska, sala 312C
15.45-16.30 Parę słów o miłości, czyli co łączy Titanica i the Bridges of Madison County? – dr Magdalena Prentka, sala 302C


Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

10.30-12.30 Spotkanie ze statystyka („Statystyka wokół nas”, „Niesamowite dane statystyczne”, „Zawody wokół nas – ankieter statystyczny”, „Big data zmienia statystykę”,  „Banki i bazy danych GUS – jak się w nich odnaleźć”) - prowadzenie: dr Beata Bazeli, Sala Senatu
12.00-13.00 Czy Europie grozi kolejny konflikt na Bałkanach? – wykład - prof. nadzw. KPSW, dr hab. Sławomir Dąbrowa, sala 309C

 

Wydział Techniczny

12:00 Fizyka i rozwój nauk technicznych - wykład , prof. dr hab. Vasyl Chekurin, profesor Katedry bezpieczeństwa informatycznego Politechniki Lwowskiej, sala 013A

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego 
Warsztat sensoryczny z udziałem terapeutów z Hiszpanii i Polski (sobota i niedziela) – poza obiektem KPSW, sala integracji sensorycznej (ul. Bora Komorowskiego w Bydgoszczy, Przedszkole Borownik nr 29)

 

Przedszkole Kacperek

10.00-12.00 Festyn w Przedszkolu, ul. Romana Abrahama 1 w Bydgoszczy

 

11 czerwca 2017 (niedziela)
Kampus Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57

 

10.00-13.00 PIKNIK MIĘDZYNARODOWY Wspólne grillowanie, grochówka wojskowa i swojski smalec, pokazy i konkursy dla dzieci!

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

10.00 Jazdy i prezentacje hipoterapeutyczne (przed kampusem Uczelni)
     
          

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

9.00-13.00 Warsztat o odpowiednim wolontariacie w krajach Południa - Anja  (niewidoma założycielka stowarzyszenia Bats In Action, Brazylia) i  Łukasz Bartosik ( kierownik edukacji PAH), sala 3C
 

Uczelniany Zespół ds Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

10.00 -  Konferencja Naukowa dotycząca jakości kształcenia - prowadzenie: Przewodnicząca Komitetu Naukowego, prof. nadzw. KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, Sala Senatu

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

12.00 Dyskryminacja płacowa z tytułu przynależności związkowej na przykładzie PKP Cargo S.A. – dr Emilia Wieczorek, sala 117A
16.00-17.00 Planowanie rozwoju zawodowego – odkrywanie własnych predyspozycji – warsztaty, dr Urszula Słupska, sala 202C
17.00-18.00 Zastosowanie koncepcji organizacji wirtualnej we współczesnym świecie biznesu - możliwości, korzyści, zagrożenia – wykład, dr Urszula Słupska, sala 112C

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
08.50 - 09.30 -  wykład otwarty Gesundheit und Krankheit – Rollenspiel -  dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, sala 7A

Strefa Spotkań Autorów Aktywnych
Część I
11.30 Powidoki czytania. Przechwytywanie tekstów - prof. nadzw. KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, sala 301A
Część II
Edukacja, przestrzenie, otwarcia i problemy -  prof. nadzw. KPSW, dr hab. Małgorzata Muszyńska, dr Magdalena Prentka, sala 301A
Część III
Młodzież jako kategoria rozproszona. Od paradoksów dojrzewania po (samo)realizację - dr Marta Chyła, dr Marta Małecka, sala 301A

11.00 Książka w dobie Internetu: o nowych wyzwaniach dla studiowania,- seminarium, prof. dr hab. Lech Witkowski, sala 210C

Wykłady:
8.45-9.30 Dostęp do edukacji: równość szans a elitarność w kształceniu, dr Marta Małecka, sala 301A
9.35-10.15 Pozaszkolne formy kształcenia: alternatywa czy uzupełnienie systemu szkolnego? dr Marta Małecka, sala 301A
9.40-10.40 Młody gniewny w badawczym okiełzaniu furii ( warsztaty), prof. nadz. KPSW dr hab. Małgorzata Muszyńska, sala 203A
10.15-11.10 Portugalia jako kraj przyjazny seniorom - doświadczenia w zakresie wsparcia, opieki i pielęgnacji osób starszych - seminarium naukowo-metodyczne, dr Marta Małecka, sala 301A
10.40-11.30
Kicz w kulturze i edukacji – prof. nadz. KPSW dr hab. Małgorzata Muszyńska, sala 203A
11.30-12.15 Edukacja bez estetyki – czy trzeba czekać na skutki? - prof. nadz. KPSW dr hab. Małgorzata Muszyńska, sala 203A,
12.00-13.00 Ciało – związki frazeologiczne w służbie „ spółki nudy z bezradnością”, czyli edukacji zdrowotnej - prof. nadz. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska, sala 312C
16.40-17.40 O rytualizacji pozoru w praktykach kulturowych – wykład otwarty, prof. dr hab. Lech Witkowski, sala 301A

 

Wystawy
Kampus Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57

  • Kobiecość w demotywatorach i fraszkach - wystawa stała, opiekun: prof. nadzw. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - wystawa stała,Wystawa prac pracowników i dzieci przedszkoli i szkół z Bydgoszczy, opiekun:  dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, budynek C,  parter, hall

 


Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie*

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl