Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UK

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ISSN 1896-5903

e-ISSN 2450-3274

 

 

 

 

 

"Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji" ukazuje się od 2006 w sposób ciągły. W ostatniej ocenie Rocznik uzyskał 5 pkt w rankingu czasopism punktowanych MNiSW. Tematyka czasopisma koncentruje się wokół problematyki związanej z szeroko rozumianymi naukami o edukacji. Wydawnictwo stanowi swoisty przegląd prac badawczych w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o wychowaniu, prowadzonych przez liczne ośrodki akademickie w Polsce i zagranicą. Kolejne numery Rocznika koncentrują uwagę na istotnych problemach współczesności w kontekście edukacji i wychowania w ujęciu różnorodnych orientacji teoretycznych i metodologicznych.

Na łamach Rocznika "Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji " zamieszczane są wyłącznie oryginalne prace naukowe.

Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była nigdzie publikowana. Otrzymane przez Redakcję materiały są kwalifikowane do druku na drodze indywidualnych recenzji naukowych. Prawa wydawnicze nadesłanych do Redakcji prac przechodzą na Wydawnictwo Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Materiały przygotowane do druku zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres Wydawnictwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczyć dwa egzemplarze maszynopisu na adres Wydawnictwa KPSW z dopiskiem: Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji.

Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Komitet redakcyjny periodyku "Rocznik Naukowy KPSW w Bydgoszczy. Transdyscyplinare Studia o Kulturze (i) Edukacji" pragnie poinformować, iż czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journal Master List, której wynikiem jest przyznana punktacja Index Copernicus Value (IVC). 

Informacje o artykułach publikowanych w Roczniku znajdują się w polskiej bazie cytowań POL-index.  

"Rocznik Naukowy KPSW. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji" notowany jest w bibliograficzno-pełnotekstowej bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz indeksowany w bibliograficznej bazie polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. 


REDAKTOR NACZELNY

 • Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY ROCZNIKÓW

 • Dr Marta Małecka

Redaktorzy statystyczni:

 • Dr Beata Bazeli
 • Dr Sławomir Pasikowski

Redaktorzy językowi:

 • Prof. nazdw. KPSW, dr hab. Oleksandra Jankovych
 • mgr Agnieszka Florczak
 • mgr Joanna Szefer 

RADA NAUKOWA

(a) z zagranicy:

 • Jean-Marie Barbier (France) – teoria pracy socjalnej;
 • Zygmunt Bauman (Leeds University, Great Britain) – socjologia, hermeneutyka socjologiczna;
 • Oldrich Chytil (Ostrava, Czechy) – nauki społeczne;
 • Lorraine Filion (Montreal, Canada) – praca socjalna;
 • Henry A. Giroux (McMasters University, Hamilton, Canada) – pedagogika krytyczna;
 • Jan Jagodzinski (University of Edmonton, Canada) – psychoanaliza;
 • Grzegorz Kaczynski (Universitá di Catania, Italia) – socjologia edukacji;
 • Mariusz Kozak (Columbia University, USA) - kognitywistyka, muzykologia
 • Sławomir Magala (Erasmus University, Rotterdam, Holland) – zarządzanie międzykulturowe;
 • Jonas Ruskus (Kowno);
 • Alina Sbruieva (Sumy Makarenko State Pedagogical University, Ukraina) – pedagogika porównawcza;
 • Galina Tarasenko (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Winnica, Ukraina) – pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna;
 • Antonin Wagner (Szwajcaria) – teoria pedagogiki społecznej.

(b) z kraju:

 • Ewa Bilińska-Suchanek (Akademia Pedagogiczna, Słupsk) – pedagogika ogólna;
 • Marian Bybluk (KPSW, Bydgoszcz) – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański) – historia myśli pedagogicznej;
 • Paweł Jędrzejko (Uniwersytet Śląski) – filologia, amerykanistyka;
 • Wojciech Kojs (Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza) – pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna;
 • Stanisław Kowalik (AWF, Wrocław) – psychologia społeczna i rehabilitacyjna;
 • Zbigniew Kwieciński (UMK Toruń) – socjologia edukacji;
 • Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski) – pedagogika kultury;
 • Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum, Kraków) – aksjologia pedagogiczna, andragogika;
 • Ewa Marynowicz-Hetka (Uniwersytet Łódzki) – pedagogika społeczna i praca socjalna;
 • Łukasz Michalski (Uniwersytet Śląski, Katowice) – historia myśli pedagogicznej, filozofia edukacji, pedagogika ogólna;
 • Julita Orzelska (Uniwersytet Szczeciński) – pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika ogólna;
 • Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański) – pedagogika ekonomiczna;
 • Anna Walulik (Akademia Ignatianum, Kraków) – aksjologia pedagogiczna, andragogika;
 • Elżbieta Wąsik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - językoznawstwo ogolne
 • Barbara Wilgocka-Okoń (Uniwersytet Warszawski) – pedagogika wczesnoszkolna.
 • Prof. dr hab. Wiesław Andrukowicz
 • Prof. dr hab. E. Bilińska-Suchanek
 • ks. Prof. dr hab. A. Bohdanowicz
 • Dr A. Janke
 • Prof. dr hab. J. Jundził
 • Prof. dr hab. B. Kaja
 • Prof. dr hab. S. Kawula
 • Prof. dr hab. M. Urlińska
 • Prof. AI, dr hab. Klaudia Węc
 • ks. Prof. dr hab. M. Włosiński
 • Prof. dr hab. A. Wojciechowski

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, budynek B, poziom -1
85-023 Bydgoszcz

52-339-30-26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl