Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nr 3 Nauki o Edukacji

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa
Spis treści

ROZPRAWY I STUDIA

Małgorzata Karwowska, Monika Albrecht
Niepełnosprawność dziecka przyczyną rozpadu czy spójności rodziny?
Kazimierz Ostrowski
Wsparcie pedagogiczne rodzin osób niepełnosprawnych za pomocą socjoterapii
Jolanta Garbaczewska
Rola terapeuty w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne intelektualnie
Aleksandra Zawiślak
Problemy autonomii osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
Aleksandra Cieślińska, Małgorzata Karwowska
Obecność i funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w środowisku szkolnym
Elżbieta M. Minczakiewicz
Perspektywy dorastania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście jakości życia wychowującej ją rodziny
Teresa Paradowska
Jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin na przykładzie rodzin uczniów Zespołu szkół Specjalnych w Żninie
Małgorzata Karwowska
Zmaganie się z problemami dnia codziennego przez rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową (w świetle badań własnych)
Agnieszka Hamerlińska
Kształtowanie osobowości dziecka zdrowego w obliczu niepełnosprawnego rodzeństwa
Ewa Binkuńska
Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody stymulowania rozwoju mowy na przykładzie dziecka z delecją chromosomową
Grzegorz Brzuzy
Uszkodzenie wzroku a poczucie jakości życia
Maciej Kudła
Rodzina w hierarchii wartości osób z chorobami nowotworowymi

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl