Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nr 4 Nauki o Edukacji

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa
Spis treści

ROZPRAWY I STUDIA

Andrzej Janke
Pedagogika wobec zmiany społecznej w socjalizacji i wychowaniu rodzinnym
Zygmunt Wiatrowski
Rodzina w konstelacji problemowej z akcentem na edukację, zawód, pracę i ludzką egzystencję
Krystyna Kwaśniewska
Wybrane kwestie z zakresu polityki rodzinnej
Marian Bybluk
Problemy rodziny i ich rozwiązywanie w świetle teorii i praktyki terapii rodzin
Marian Włosiński
Pedagogiczna wizja wychowania rodzinnego w nauczaniu Jana Pawła II
Wojciech Trempała
Transformacja życia małżeńsko-rodzinnego we współczesnym modelu społeczeństwa - próba diagnozy niektórych przyczyn zjawiska
Magdalena Prentka, o. Mieczysław Łusiak
Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych - szansa na zachowanie jedności rodziny?
Hanna Malicka-Gorzelańczyk
Pomoc rodzinie w środowsku lokalnym. Rola i zadania profilaktyki społecznej oraz psychoterapii we wspomaganiu rodziny
Katarzyna Wasilewska
Wychowanie do norm w rodzinie z problemem uzależnień
Ireneusz Jan Pyrzyk
Rodzina a potrzeby opiekuńcze dziecka
Danuta Seredyńska
Rodzina jako kontekst rozwoju seniora
Paweł Izdebski, Anna Rucińska-Niesyn
Psychologiczne uwarunkowania otyłości u dzieci - rola rodziny
Wojciech Gulin
Rozwój psychiczny dzieci w rodzinach społecznie patologicznych
Magdalena Grabowska
Rola rodziców w wychowaniu seksualnym ich dzieci
Grażyna Szabelska
Dziecko krzywdzone w rodzinie - szkolna prodiagnoza zjawiska
Katarzyna Marszałek
Relacje wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną naturalną w latach 2003-2008
Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka
Zabójstwo partnera jako skrajny objaw dysfunkcjonalności rodzin
Teresa Hejnicka-Bezwińska
Pedagogika wobec wyzwań "późnej nowoczesności"
Marian Włosiński
Etyczne i pedagogiczne wartości przesłania Jana Pawła II - papieża nadziei
Krystyna Żuchelkowska
Edukacja matematyczna dzieci przedszkolnych wspomagana komputerem
Barbara Ciżkowicz
Streszczenie rozprawy habilitacyjnej: wyuczona bezradność młodzieży
Katarzyna Marszałek
Streszczenie dysertacji doktorskiej: zmiany harcerskiej pedagogii w Polsce XX wieku

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl