Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nr 6 Nauki o Edukacji

Zobacz on-line

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA
Spis treści

ROZPRAWY I STUDIA

ZBIGNIEW WĘGIERSKI
Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym w Polsce
MARIAN BYBLUK
Niektóre problemy współczesnej rodziny rosyjskiej w świetle literatury
Ks. MARIUSZ SZTABA
Kategoria uczestnictwa w odniesieniu do rodziny w świetle myśli Karola Wojtyły i bł. Jana Pawła II
AGNIESZKA KOTARBA
Psychologiczne narodziny człowieka. Psychoprofilaktyka zaburzeń rozwoju tożsamości w środowisku rodzinnym
MAŁGORZATA KARWOWSKA
Rodzina dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – beneficjentem pomocy i społecznego wsparcia
AGNIESZKA KOTARBA
Wczesnodziecięce przywiązanie a dorosłe relacje. Determinizm czy niezależność?

MATERIAŁY Z BADAŃ

GALINA TARASENKO
Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym
DANUTA SEREDYŃSKA, HELENA MOCH
Style komunikacji małżeńskiej w opinii męża, żony oraz ich dziecka
SYLWIA PIEKUT-BURZYŃSKA
Długotrwałe wyjazdy rodziców w celach zarobkowych i ich konsekwencje w odniesieniu do dzieci
DANUTA SEREDYŃSKA, MAŁGORZATA MODRAK
Oczekiwania osób terminalnie chorych względem siebie, najbliższych, instytucji oraz Kościoła i Boga
PAWEŁ PRUSAK, JADWIGA SALA
Sytuacja dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. Doniesienie z badań
GRAŻYNA SZABELSKA
Diagnostyczna funkcja rysunku rodziny we wczesnym rozpoznawaniu przemocy wobec dziecka

RECENZJE

MARIAN PAWLAK
Dzieje Szkoły Podstawowej w Nowinach w latach 1927–2010

Zamów teraz!

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl