Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 10 Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA
Spis treści

SŁOWO OD REDAKCJI

Monika Jaworska-Witkowska (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Między kulturą i edukacą. Słowo od redakcji

PROBLEMY ADAPTACJI

Lech Witkowski (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
LIST DO MŁODZIEŻY: Terroryzm i uciekinierzy: młodzi i edukacja. O pułapkach adaptacji do świata
Jarosław Korczak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Charakterystyka indywidualnych modeli adaptacji jednostek do zmiennych warunków realizacji celów społecznych

WYZWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Agnieszka Dul (Akademia Pomorska w Słupsku)
Walka o narodziny i wytrwałość nadziei (świadectwo osobiste w refleksji wokół lektury)
Hanna Rudomska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Zachowania dziecka głuchoniewidomego z autyzmem – studium przypadku
Magdalena Prentka (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Aetiology of Theory of Mind Disorders for People with Autism Spectrum Disorder. Neurocognitive Therapeutic Intervention

STUDIA Z ESTETYKI

Monika Jaworska-Witkowska (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowch, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Heterotopie, allotopie i atoposy o (nie)miejscach kultury i tekstu i trumfie myślenia międzyprzestrzennego
Małgorzata Muszyńska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Psychoanalityczne ujęcie formy estetycznej według G. J. Rosem jako zdroworozwojowe doświadczenie edukacyjne
Jerzy Noebert Grzegorek (Uniwersytet Szczeciński)
Wychowanie do twórczości przez sztukę

STUDIA HISTORYCZNE I METODOLOGICZNE

Marian Bybluk (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Направления развития российской системы образования в XXI веке
Sławomir Pasikowski (Pomeranian University in Słupsk)
The Triangulation. From Geodesy to Attempt at Overcoming of Conceptual Limitations in Social Research Methodology

MIĘDZY ANTROPOLOGIĄ I PEDAGOGIKĄ

Monika Jaworska-Witkowska (Centrum Studiów Zaawanasownych i Badań Naukowych, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Between philosophy and pedagogy - about new horizons of humanites research
Justyna Ratkowska-Pasikowska, Małgorzata Jarecka-Zyluk (Akademia Pomorska w Słupsku)
Role of Teacher, Culture and the Family in Sexual Education Context
Marta Małecka (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Ferocity Impulsiveness Transformation. Anthropological Feminine threads based on Women Who Run With the Wolves by Clarissa Pinkola Estés
Monika Jaworska-Witkowska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Monstra, potwory i dziwolągi. Autorytety podejrzane (z) różnicy wyrodzone (antropotechniczny projekt edukacji różnicy)

O KSIĄŻKACH

Jerzy Norbert Grzegorek (Uniwersytet Szczeciński)
O książce Mirosławy Nowak-Dziemianowicz: Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości istotnych rzeczy kilka i uznaniu bez walki

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl