Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy KPSW w Bydgoszczy. Tansdysyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, 2018, nr 13

Zadania finansowane w ramach umowy Nr 720/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  

 

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA
Spis treści / Table of contents


W STRONĘ EKOLOGII UMYSŁU / TOWARDS THE ECOLOGY OF THE MIND

Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Ecology in the face of Civilisational additions
Grzegorz Piekarski, Akademia Pomorska w Słupsku
Towards a Transversal Approach to Thinking and Acting in the Realm of Social Work.Tropes and Attempts at Reading the Idea of an Ecological Perception of the World by Gregory Bateson
Małgorzata Kaliszewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ecology of mind” and health promotion

Z HISTORII MYŚLI PEDAGOGICZNEJ / FROM THE HISTORY OD PEDAGOGICAL THOUGHT

Ks. Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy /CSR, o. Paweł Warchoł, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pedagogical phenomenon in the teaching of Edith Stein (Teresa Benedicta of the Cross)
Marian Bybluk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
The hidden school curriculum of Wasilij Suchomliński

PRZESZUKIWANIE TEKSTÓW KULTURY / SEARCHING FOR CULTURE TEXTS

Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Substantial, spatial, visual texts on experimenting with poetry, form, structure and reading
Tadeusz Kobierzycki, Instytut Ego-Analizy Askeion w Warszawie
The dance scene and the processes of the aesthetic transgression of the body
Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Visual analogies in aesthetic education Cross-sectional and experimental studies
Marta Chyła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Reflective (in)adequacy
Tomasz Karpiński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
The way to myself: In the perspective of contemporary humanities narration

EDUKACJA DEMOKRATYCZNA JAKO PODSTAWA REWITALIZACJI SPOŁECZEŃSTWA / DEMOCRATIC EDUCATION AS A BASIS FOR REVITALIZATION OF THE SOCIETY

Elżbieta Strutyńska, Błażej Przybylski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
On democratisation and self-governance - a socio-pedagogical perspective
Kinga Majchrzak-Ptak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
An emancipatory-critical paradigm of student education as an alternative to corporate education
Iwona Murawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Giftedness in lifelong perspective. A postulate for extension of the research area
Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Otherness, tolerance, social integration – multiculturalism in polish preschool

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE SEKSUALNOŚCI JAKO WYZWANIE EDUKACJI / EDUCATION WITHIN SEXUALITY AS A CHALLENGE OF EDUCATION

Justyna Ratkowska-Pasikowska, Uniwersytet Łódzki
Womanhood in prison isolation. Recovering fragments of normative order
Monika Staszewicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
International recommendations in the field of sexual education of children and youth
Monika Dąbkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
The consequences of childhood sexual abuse in adults with intellectual disabilities

SPOŁECZNE KONTEKSTY EDUKACJI SPECJALNEJ / SOCIAL CONTEXTS FOR SPECIAL EDUCATION

Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Pressing within (and on) special pedagogy
Hanna Rudomska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Social functioning of a student with Prader-Willi Syndrome in educational system
Oliwia Gawrział, Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Sence of coherence in patients with multiple sclerosis

PRACA SOCJALNA JAKO FORMA WSPARCIA RODZINY / SOCIAL WORK AS A FORM OF FAMILY SUPPORT

Maria Kuchcińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Anxieties of aging and elderly people concerning maintenance / recovery of health
Marcin Kania
Psychical well-being and the family relation system (development, crisis, evolution)
Marta Małecka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Systemic work with a family with alcohol-related problem as a basis of social work

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl