Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Informacje - kwestura

W celu otrzymania faktury za opłacone czesne prosimy zgłaszać do Kwestury pisemne wnioski o wystawienie faktury przed dokonaniem wpłaty za semestr nie później niż przed rozpoczęciem semestru.

Druk wniosku o wystawienie faktury znajduję się tutaj

Konto dla kandydatów i studentów nie posiadających indywidualnych numerów kont bankowych:

  • Bank Pekao S.A. 85 1240 3493 1111 0000 4306 4843
  • Santander Bank Polska S.A. 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl