EN RU UA

Administracja publiczna

Absolwent tej specjalności wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i karnego, dzięki czemu analizuje zjawiska prawne w tych dziedzinach. Zna nowoczesne narzędzia administrowania, a posiadana wiedza w zakresie psychologii, etyki oraz negocjacji i mediacji gwarantuje, iż będzie profesjonalnie i efektywnie postępował z interesariuszami urzędów i instytucji. Potrafi właściwie analizować sposób załatwiania spraw administracyjnych i przebieg postępowania w tych sprawach. Prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi środkami informacji, zna techniki i zasady funkcjonowania urządzeń biurowych.

Miejsca pracy

 • urzędy wojewódzkie i miejskie
 • urzędy gminy
 • starostwa
 • urzędy statystyczne
 • urzędy skarbowe

Wybrane przedmioty (licencjackie):

 • ubezpieczenia społeczne
 • administracja lokalna w Europie
 • techniki pracy biurowej
 • public relations w administracji
 • ochrona i przetwarzanie danych
 • prawo o dostępie do informacji publicznej
 • fałszerstwa dokumentów
 • kontrola administracji
 • ochrona informacji niejawnych
 • prawo podatkowe

Wybrane przedmioty (magisterskie):

 • europejskie prawo finansów publicznych
 • podstawy rachunkowości
 • system administracji publicznej
 • prawo wyborcze i referendalne
 • wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl