EN RU UA

Administracja samorządowa

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• nauk o administracji
• struktur organizacyjnych administracji publicznej, zadań jednostek samorządowych, gospodarki komunalnej i przestrzennej
• wykazywania się znajomością zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, postępowaniem
egzekucyjnym, strategią rozwoju lokalnego, podatkami i opłatami lokalnymi, gospodarowaniem mieniem samorządu
oraz stanowieniem prawa miejscowego
• dokonywania wykładni przepisów administracyjno-prawnych
• polityki regionalnej Unii Europejskiej
• opracowywania wzorów decyzji administracyjnych
• przygotowywania projektów aktów normatywnych, umów cywilnoprawnych i innych dokumentów
• sprawnego komunikowania się z interesariuszami administracji samorządowej

Przykładowe miejsca pracy

 • jednostkach administracyjnych i gospodarczych
 • samorządu terytorialnego gmin, powiatów
 • i województw, jednostkach zajmujących się zaspokajaniem
 • potrzeb wspólnoty w zakresie ładu
 • i zagospodarowania przestrzennego

Wybrane przedmioty

 • samorząd terytorialny w UE
 • prawo miejscowe samorządu terytorialnego
 • polityka regionalna UE
 • finanse samorządu terytorialnego
 • prawo wyborcze i referendalne
 • nadzór nad samorządem
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl