EN RU UA

Budownictwo drogowe

Absolwent ma ugruntowaną wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i projektowania dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych. Zna zasady ich eksploatacji i utrzymania. Jest przygotowany do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi. Ma wiedzę w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie materiałów i technologii do budowy i utrzymania obiektów drogowych. Posiada wymagane umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa sieci drogowej i jej eksploatacji z uwzględnieniem warunków technicznych i lokalizacji. Zna techniki badania i monitorowania stanu technicznego dróg, węzłów komunikacyjnych itp.

Przykładowe miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego, robót drogowych
 • zarządy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
 • wytwórnie materiałów dla drogownictwa
 • stanowiska wymagające kwalifikacji w zakresie drogownictwa
  w jednostkach samorządu terytorialnego
 • pracownie projektowe

Wybrane przedmioty

 • podstawy inżynierii ruchu drogowego
 • obiekty inżynierskie w drogownictwie
 • utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej
 • drogi kołowe

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl