EN RU UA

Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• komunikacji wewnętrznej w organizacji
• zarządzania kadrami oraz wiadomości z obszarów prawa pracy, psychologii i socjologii
• wykazywania się znajomością najważniejszych zagadnień związanych z rynkiem pracy, zatrudnieniem, polityką społeczną i
doradztwem personalnym
• polityki personalnej, na którą składa się m.in. proces przeprowadzania rekrutacji, selekcji, właściwego motywowania, oceniania
i nagradzania pracowników
• wykorzystywania metod i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi

Przykładowe miejsca pracy

 • działy personalne przedsiębiorstw i urzędów
 • działy marketingu
 • firmy zajmujące się doradztwem personalnym i pośrednictwem pracy
 • administracja państwowa
 • banki
 • instytucje finansowe
 • własna firma

Wybrane przedmioty

 • Polityka zatrudnienia i rynku pracy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • podstawy prawa pracy
 • komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • systemy oceny i motywowania pracowników

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl